Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Informacje, ogłoszenia, relacje i galerie zdjęć

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, który realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie w 2004 roku. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach

Zadaniem projektu jest wykonanie przez szkołę działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na jej terenie, a doraźnie otrzymanie certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy.

Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

Celem przedsięwzięcia jest:

 • zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole,
 • podejmowanie działań podnoszących bezpieczeństwo uczniów.

Zadania podejmowane są we współpracy z partnerami:

 • rodzicami uczniów,
 • instytucjami współpracującymi ze szkołą,
 • społecznością lokalną.

KALENDARIUM

Rok szkolny 2019/2020

W Zintegrowanym Planie Działań na rok szkolny 2019/20 w obszarze organizacyjnym, za cel obraliśmy sobie zaangażowanie do współpracy nowych partnerów np.:

 • Ośrodek Terapii ,,Wsparcie”- w celu organizacji zajęć z dogoterapii,
 • Grupę ,,Misevi” Polska- warsztaty w udzielaniu I pomocy przedmedycznej,
 • Psychiatrę dziecięcego- organizacja zajęć dla uczniów i nauczycieli na temat zdrowia psychicznego,

Propagując pozytywne formy spędzenia czasu wolnego planujemy zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych o nowe koła zainteresowań w tym Grupę Turystyczna oraz Orkiestrę Dętą.

Zgłosiliśmy szkołę do udziału w nowych programach profilaktycznych zainicjowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczna w Limanowej np.

 • program profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt: ,, Podstępne WZW” ,
 • wojewódzki program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie, Pierwszy krok”
 • program profilaktyki HIV/AIDS,
 • program profilaktyki zachorowania na czerniaka pt: „Znamię ! Znam je?”,
 • kontynuujemy ogólnopolski program profilaktyczny  z zakresu przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych ,,ARS czyli jak dbać o miłość”,

Planujemy organizację Dnia Sportu i Profilaktyki, przy zaangażowaniu nowych  partnerów do współpracy.

W obszarze  infrastrukturalnym zaplanowaliśmy wymianę filtrów w ogólnodostępnym źródełku wody pitnej, a także dalszy remont sanitariatów.

W obszarze technicznym planujemy modernizację monitoringu wizyjnego w miarę możliwości finansowych.

 

Działania podjęte w ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2019/20:

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/ruszyla-nowa-infolinia/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/wszyscy-obywatele-moga-uratowac-zycie/


Rok szkolny 2018/2019

Działania podjęte w ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2018/19:

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/09/aktywna-jesien-w-ekonomie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/10465/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/sprzatanie-swiata-2018/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/dbajmy-o-czyste-powietrze/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/wszyscy-obywatele-swiata-moga-uratowac-zycie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/niezwykly-gosc-w-naszej-szkole/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/12/cyberprzemoc-niszczy-zawstydza-zastrasza/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/01/program-profilaktyczny-rob-to-co-kochasz-podsumowanie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/01/bezpieczne-ferie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/02/spotkanie-z-dietetykiem/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/02/bezpieczenstwo-w-gorach-spotkanie-z-przedstawicielami-gopr/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/02/bezpieczenstwo-w-gorach-spotkanie-z-przedstawicielami-gopr/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/04/podsumowanie-xii-miedzyszkolnego-konkursu-prozdrowotnegozdrowie-to-twoj-skarb/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/04/profilaktyka-inaczej-wizyta-w-zk-i-soik/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/05/zajecia-w-sadzie-rejonowym-w-limanowej-w-ramach-edukacji-prawnej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/05/dzien-sportu-profilaktyki-i-jezykow-obcych/

Otrzymaliśmy Certyfikat LIDER PROJEKTU ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

W tym roku szkolnym podjęliśmy starania o przyznanie certyfikatu Lider Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Wnioski z przeprowadzonych w maju i czerwcu 2018r. badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, porównano z poprzednimi badaniami, aby utworzyć Zintegrowany Plan Działań na ro szkolny 2018/2019.

Na podstawie analizy ankiet określono priorytety podejmowanych działań. Przeprowadzono również wizję lokalną, podczas której zwrócono uwagę na miejsca najbardziej narażone na sytuacje niebezpieczne w szkole. Do współpracy zaangażowaliśmy także nowych partnerów.

 

Od 2010 roku nasza szkoła realizuje projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, którego inicjatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Zadaniem projektu jest wykonanie przez szkołę działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na jej terenie, przy zaangażowaniu do współpracy nowych partnerów, a doraźnie otrzymanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

W wyniku podjętych działań w 2011 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na dwa lata, a następnie uzyskaliśmy przedłużenie okresu ważności obowiązywania certyfikatu na pięć lat, czyli do roku 2018.

W tym roku szkolnym podjęliśmy starania o przyznanie certyfikatu                              Lider Szkoły Promującej Bezpieczeństwo!

W Zintegrowanym Planie Działań na rok szkolny 2018/19 założyliśmy do realizacji w obszarze organizacyjnym m.in. prowadzenie działań profilaktycznych dla uczniów w atrakcyjny dla nich sposób:

 • zaangażowanie do współpracy rapera Arkadio ze swoim programem ,,Rób to co kochasz”,
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów na temat cyberzagrożeń z przedstawicielami Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza,
 • wizytę uczniów w zakładzie Karnym w Nowym Sączu oraz udział w warsztatach w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
 • szereg atrakcji w ramach corocznego Dnia Sportu i Profilaktyki.

W obszarze  infrastrukturalnym zaplanowaliśmy modernizację terenu zielonego na zewnątrz szkoły oraz  poprawę estetyki wewnętrznej szkoły, a także działania w ramach współpracy z firmą do spraw higieny.

W obszarze technicznym planujemy modernizację monitoringu wizyjnego oraz montaż nowych kamer w miarę możliwości finansowych.

Uzyskanie  certyfikatu Lidera stanowi podstawę naszych działań, gdyż bezpieczeństwo w szkole jest najważniejsze !

 

Lata 2014-2018

Co roku podejmowaliśmy nowe działania na rzecz bezpieczeństwa, angażując do tego nowych partnerów. Na bieżąco prowadziliśmy kampanię informacyjną na temat projektu omawiając jego założenia na zajęciach z wychowawcą klasy jako temat obowiązkowy. Prowadziliśmy także zakładkę na stronie internetowej szkoły- Szkoła Promująca Bezpieczeństwo- gdzie opisywaliśmy realizowane zadania.  Co roku pisaliśmy sprawozdania z działań podjętych przez Zespół ds. bezpieczeństwa. Co dwa lata prowadziliśmy badania ankietowe.

 

Rok szkolny 2013/2014

W pierwszych dniach czerwca br. Zespół certyfikujący Komendy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wizytował szkoły realizujące projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. W oparciu o zapisy regulaminu nadawania certyfikatu sprawdzeniu poddano:

obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny realizacji projektu,
sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa oraz osiągnięte cele.
Nasza szkoła po pozytywnej weryfikacji uzyskała przedłużenie okresu ważności obowiązywania Certyfikatu na lata 2013-2018 „Szkoły promującej bezpieczeństwo”.

Po tym okresie możemy ubiegać się o wyróżnienie Lidera Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Przed nami kolejne wyzwania i zadania, aby jeszcze bardziej zwiększać poczucie bezpieczeństwa w szkole jak i poza nią.

 

Rok szkolny 2012/2013

W tym roku szkolnym podjęliśmy starania o przedłużenie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, wyniki porównano z poprzednimi badaniami, aby utworzyć aneks do Zintegrowanego Planu Działań i podjąć zadania sprzyjające utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Na podstawie analizy ankiet określono priorytety podejmowanych działań. Przeprowadzono również wizję lokalną, podczas której zwrócono uwagę na miejsca najbardziej narażone na sytuacje niebezpieczne w szkole.

 

Rok szkolny 2011/2012

Sukcesem zakończyły się rozpoczęte we wrześniu 2010r. starania o certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. W czerwcu 2010 r. na terenie szkoły przeprowadzony został audyt i na jego podstawie komisja oceniła, że nasza szkoła jest bezpieczna.

27 września 2011r. Pani mgr Dorota Żelasko wspólnie z przewodniczącą szkoły Kamilą Szubryt odebrały z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzeja Rokity Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. W uroczystości uczestniczył także m.in. Małopolski Kurator Oświaty – Aleksander Palczewski, który z tego tytułu złożył gratulacje przedstawicielom naszej szkoły.

Certyfikaty przyznawane są w ramach Projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, który jest kompleksowym systemem działań opartych na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole. Certyfikat jest dokumentem przyznawanym na okres dwóch lat.

To, że otrzymaliśmy certyfikat nie oznacza, że zakończyliśmy pracę nad bezpieczeństwem w naszej szkole. Uzyskanie certyfikatu zobowiązuje nas do jeszcze większego podnoszenia poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły i w jej otoczeniu.

 

Rok szkolny 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 ZS Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej ubiega się o certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” przyznawany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Jest to projekt „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa”, który opiera się na działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole. Jednym z jego podstawowych elementów jest pozyskanie i zaangażowanie partnerów realizujących pewien przydzielony im wycinek zadań, po wcześniejszej analizie zagrożeń i potrzeb.

Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia ankiet w środowisku uczniów, nauczycieli oraz rodziców, które służyły poznaniu opinii na temat bezpieczeństwa w szkole.

W oparciu o wyniki ankiet szkolny Zespół ds. bezpieczeństwa opracował Zintegrowany Plan Działania, zawierający zadania do realizacji w sferze wychowawczej i organizacyjnej pracy szkoły.

W dniu 26 stycznia 2011 roku w świetlicy Zespołu Szkół Nr 1 odbyło się spotkanie zespołu partnerów w ramach ZPB. Głównym celem było określenie priorytetowych zadań profilaktycznych na najbliższe dwa lata.

Spotkanie inauguracyjne rozpoczął dyrektor szkoły pan Eugeniusz Bogacz, który przywitał gości, przybyłych w następującym składzie: Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Limanowej – Pan Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego, Przedstawiciel Miasta Limanowa – Pan Jan Winiewski- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa, Przedstawiciel IVLO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Pan Marian Wójtowicz Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – Pani Maria Szubryt – aspirant sztabowy, asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, aspirant Krzysztof Zapała – dzielnicowy, Przedstawiciel Centrum Szkoleń Ratowniczych w Limanowej Pan Piotr Wyrwa oraz przedstawicieli naszej szkoły: Panią dyr. Annę Zając – zastępca dyrektora ZS Nr 1, Panią Danutę Olszewską – kierownik Internatu, Panią Dorotę Żelasko – pedagoga szkolnego, Koordynatora ds. bezpieczeństwa, Panią Janinę Marcisz – higienistkę szkolną, Pana Roberta Papieża – nauczyciela PO, Pana Jana Gancarczyka – społecznego inspektora BHP, Alberta Piwowarczyka – przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Spotkanie poprowadziła pani dyr. Anna Zając, pełnomocnik ds. projektu. W pierwszej kolejności pani pedagog Dorota Żelasko zaprezentowała wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych, a następnie pan Robert Papież omówił propozycje działań do realizacji w swerze organizacyjnej i wychowawczej pracy szkoły. W odniesieniu do przedstawionych zamierzeń wywiązała się dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania wysunęli propozycje działań służących poprawie bezpieczeństwa w naszej szkole. Powstała ostateczna forma planu działania uwzględniająca wszystkie wnioski.

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH SPB


Profilaktyka inaczej – wizyta w ZK i SOIK

W roku 2013 nasz Zespół Szkół stara się o przedłużenie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

W ramach oddziaływań profilaktycznych ujętych w Zintegrowanym Planie Działania młodzież naszej szkoły pod opieką pedagoga szkolnego mgr Doroty Żelasko oraz nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa mgr Roberta Papieża udała się do Zakładu Karnego oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

Na terenie sądeckiego więzienia wzięliśmy udział w ósmej edycji programu przeciwdziałania przestępczości i wykolejeniu społecznemu, realizowanego w formie edukacyjnych spotkań z młodzieżą pt: „Lekcje wychowawcze w zakładzie karnym”.

W pierwszej części młodzież uczestniczyła w prelekcji połączonej z pokazem multimedialnym prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej otrzymując rzetelne informacje o zasadach wykonywania kary pozbawienia wolności, warunkach pobytu w więzieniu, konsekwencjach karnych jakie ponoszą osoby postępujące niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczniowie poznali także statystykę dotyczącą przestępczości. Młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu i chętnie zadawała pytania.

W drugiej części tej nietypowej lekcji wychowawczej – uczniowie wraz z funkcjonariuszem udali się w ścisły teren więzienia, gdzie mieli możliwość obejrzenia niektórych pomieszczeń: celi mieszkalnej, sali widzeń, spacerniaka, korytarzy więziennych, które na wielu zrobiło niebywałe wrażenie, będąc jednocześnie przestrogą przed popełnieniem nieodwracalnych życiowych błędów. Następnie udaliśmy się do Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, gdzie uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z Kierownikiem Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi. Podczas prelekcji połączonej z dyskusją uczniowie uzyskali informacje dotyczące choroby alkoholowej, faz jej powstawania, prawdy i mitów na temat alkoholu, funkcjonowania osób uzależnionych, problemu współuzależnienia. Młodzież mogła także zobaczyć pomieszczenia Izby Wytrzeźwień oraz zapoznać się z zasadami jej funkcjonowania.

Była to doskonała lekcja, która skłoniła do refleksji nad wolnością oraz odpowiedzialnością za własne postępowanie. Udowodniliśmy, że profilaktyka wcale nie musi nudzić i wcale nie musi być zmorą dla młodych ludzi, lecz może być przekazywana w innej nietypowej, nieszablonowej formie. Mamy nadzieje, że tego rodzaju działania edukacyjne uchronią w przyszłości młodzież przed wchodzeniem w konflikty z prawem.

Pokaz i zajęcia praktyczne w zakresie obrony własnej

Dnia 21.05.2013 w Zespole Szkół Nr 1 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Limanowej przeprowadzili pokaz i zajęcia praktyczne w zakresie obrony własnej w przypadku zagrożenia osobistego. Spotkanie zorganizowali: pedagog szkolny mgr Dorota Żelasko oraz nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa mgr Robert Papież. Szkolenie skierowane było do młodzieży ZS Nr 1 jako forma profilaktyki zagrożeń w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, gdyż obecnie staramy się o przedłużenie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Szkolenie przeprowadzili instruktorzy taktyki i techniki interwencji: młodszy aspirant Wojciech Karcz i starszy sierżant Piotr Grucel oraz rzecznik prasowy KPP w Limanowej aspirant Stanisław Piegza. Ćwiczenia rozpoczęły się krótką rozgrzewką, po niej policjanci zrobili pokaz różnych technik samoobrony, m.in. techniki mającej korzenie japońskie tzw. „dźwigni kotegaeshi” (nadgarstkowej). Uczniowie z wielką uwagą śledzili ruchy instruktorów, a następnie rozpoczęli ćwiczenia grupowe pod czujnym okiem fachowców. Na koniec aspirant Stanisław Piegza poinstruował uczniów, jakie są granice samoobrony, aby z ofiary nie stać się przestępcą. Warto pamiętać, że według przepisów prawnych dozwolona jest tylko obrona konieczna, a przekroczenie jej jest czynem karalnym.

Kurs Pierwszej Pomocy

W listopadzie 2013 roku w naszej szkole odbył się Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, w którym wzięło udział 50 uczniów szkoły i internatu oraz 10 pracowników. Zajęcia prowadzili ratownicy Auto-Moto-Klubu z Limanowej. Odbywały się one w 2 częściach: teoretycznej i praktycznej. Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia:

 • łańcuch ratunkowy, ABC ratowania- podstawowe zabiegi resuscytacyjne,
 • urazy u dzieci,
 • pozycja bezpieczna,
 • urazy u dzieci,
 • pozycja bezpieczna
 • rozpoznanie stanów zagrożenia życia,
 • rany i krwotoki, złamania i zwichnięcia, oparzenia,
 • zasady wzywania służb ratunkowych,

Po praktycznym zaliczeniu kursy zostały wręczone certyfikaty jego ukończenia. Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy i życzymy, aby pozyskane umiejętności (jeżeli już będą musiały być wykorzystane) w przyszłości uratowały czyjeś życie i zdrowie!

Pierwsza pomoc przedmedyczna

W dniu 17.06.2014r. gościliśmy w naszej szkole studentów i nauczycieli akademickich Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

To właśnie z inicjatywy tejże uczelni dla naszych uczniów zostało przeprowadzone SZKOLENIE I ZAWODY W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. Organizacją całego przedsięwzięcia zajął się nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa pan Robert Papież.

W pierwszej kolejności została przedstawiona prezentacja multimedialna, na której przypomniano teoretyczne zasady I pomocy z zakresu zatrzymania krążenia i oddychania u dorosłego i u dziecka – resuscytacji krążeniowo – oddechowa, zasady użycia AED, zadławienia i pozycji bezpiecznej. W dalszej kolejności studenci wykonali pokaz praktyczny: resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zasady użycia AED, pomocy w zadławieniu oraz ułożenie w pozycji bezpiecznej. Po takim wprowadzeniu nastąpił etap sprawdzający przekazaną wcześniej wiedzę czyli zawody. W zawodach startowały pięcioosobowe zespoły. Każdy zespół wybierał sobie kapitana. Zespoły w trakcie zawodów udzielały pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby zawodów stacjach. Pozorowane wypadki przygotowywane były przy użyciu fantomów oraz rekwizytów (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.).

W trakcie zawodów przygotowano tory, gdzie na każdym torze utworzono stacje z zaaranżowanym wypadkiem. Drużyny miały za zadanie zebrać punkty za prawidłowo wykonaną pierwszą pomoc. Przy każdej stacji punkty podliczał sędzia na odpowiednim arkuszu wg wcześniej przygotowanych kryteriów. Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez uczelnię. Zawody pozwoliły na zdobycie przez uczniów cennej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, co jednocześnie było połączone z miłą integracyjną zabawą młodzieży ze studentami. Pokazały także, że warto nieść pomoc bliźnim w przypadku nagłego zagrożenia ich zdrowia i życia.

Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym

W dniu 11 grudnia 2014 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja wygłoszona przez psycholog transportu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu panią Halinę Gwiżdż.

Na spotkaniu zorganizowanym przez szkolną pedagog, panią Dorotę Żelasko oraz nauczyciela Edukacji dla bezpieczeństwa pana Roberta Papieża zebrali się uczniowie klas 2T1, 2T2, 2G3/W, 3T3, 3O oraz 2G1. Temat spotkania dotyczył skutków nierozważnej jazdy na drogach i nieprzestrzegania przepisów drogowych. Po krótkiej pogadance uczniowie obejrzeli film przygotowany przez Komendę Policji dzięki któremu dowiedzieli się że tylko nieco przekroczona prędkość może decydować o życiu, a w ciągu 2 dni na drogach ginie tyle osób, ile liczy typowa szkolna klasa, a na 100 wypadków ginie aż 11 osób. Pokaz zawierał również drastyczne zdjęcia pochodzące z autentycznych wypadków samochodowych. Jednak dzięki takim obrazom uczniowie uświadomili sobie jak może zakończyć się jazda za kierownicą kiedy nie przestrzega się przepisów drogowych.

Prelekcja miała charakter profilaktyczny, gdyż to właśnie młodzi kierowcy są najczęściej sprawcami wypadków drogowych.

Kolejne działania w zakładce Pedagog szkolny / Aktualności pedagoga.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Nasza szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu edukacyjnego: SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO. Projekt realizowany jest przez Fundację: „DBAM O MÓJ Z@SIĘG” i wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w […]

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ROAD SHOW EDYTOR

W piątek 12 lutego Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowała dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Małopolski: ROAD SHOW EDYTOR. Co kryje się pod tym oryginalnym tytułem? Otóż, Road Show […]

,,EKONOM”  CYFROWOBEZPIECZNY

9 lutego, z okazji przypadającego w tym terminie: Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), w naszej szkole obchodziliśmy ,,Dzień Świadomego Korzystania z Internetu’’. To już tradycja – Zespół Szkół Nr 1 […]

Światowy Dzień Bez Tytoniu

                ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU (WORLD NO TOBACCO DAY) –  ŚWIĘTO OBCHODZONE 31 MAJA Święto zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (World Health […]

Skip to content