Dyrekcja

Dyrektor szkołymgr Joanna Rudek
Zastępca dyrektoramgr inż. Anna Zając
Zastępca dyrektoramgr Lucyna Pajor
Zastępca dyrektoramgr Małgorzata Golonka
Kierownik szkolenia praktycznegomgr Katarzyna Kiełbasa
Kierownik internatumgr Monika Sukiennik