Współpraca

Zobacz z jakimi podmiotami współpracuje nasza szkoła

Firma Muniak.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (szkoła Ćwiczeń)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie (rok zerowy)

Uniwersytet Papieśki Jana Pawła II w Krakowie – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Wyższa Szkoła Biznesu – WSB-NLU w Nowym Sączu

Skip to content