Strzelec

Informacje, ogłoszenia, relacje i galerie zdjęć

Związek Strzelecki “Strzelec”
Jednostka Strzelecka 2402 Limanowa.

W 1995 roku reaktywowany został na terenie Limanowej Związek Strzelecki “Strzelec”, który wiosną 1989 roku , w Warszawie odtworzyli jeszcze żyjący Strzelcy z okresu I wojny swiatowej i został on zarejestrowany w KRS. Ponowna działalnosć Strzelca na terenie ziemi limanowskiej nawiązywała do bogatej tradycji ruchu strzeleckiego już od 1912 roku. To własnie do Limanowej często przyjeżdżał Józef Piłsudski, który w 1913 roku utworzył w Stróży koło Limanowej Pierwszą Oficerską Szkołę Związku Strzeleckiego. To na naszym terenie trwały zacięte walki Strzelców, którzy tworzyli I Brygadę w 1914 roku z armią rosyjską. W okresie międzywojennym ruch strzelecki dalej się rozwijał i wielu Strzelców wchodziło w skład utworzonego Batalionu Obrony Narodowej – “Limanowa”.

Inicjatorem i dowódcą tworzonej jednostki strzeleckiej był mgr Stanisław Dębski – nauczyciel IV LO w Limanowej a obecnie nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1. Początkowo prowadzona była drużyna strzelecka gdyż brakowało umundurowania. Dopiero od 1999 roku , przy pomocy Ordynariatu Wojska Polskiego pozyskane zostały dodatkowe sorty mundurowe i możliwe było prowadzenie plutonu Strzelca , który aktywnie brał udział we wszystkich ważnych uroczystosciach patriotycznych i patriotyczno – religijnych.

W wyniku zjednoczenia ruchu strzeleckiego od roku 2010 nasza jednostka podlega Komendzie Głównej w Warszawie a Komendantem Głównym jest brygadier Krzysztof Wojewódzki. Jednostka otrzymała numer 2402 – Limanowa a dowództwo nadal otrzymał Stanisław Dębski, który otrzymał awans na stopień kapitana. Ponadto otrzymał funkcję Komendanta Obwodu Małopolska.

Obecnie JS 2402 – Limanowa , skupia głównie młodzież strzelecką z Zespołu Szkół Nr 1/81 strzelców/, absolwentów tej szkoły oraz Strzelców ze szkół: I LO/5/, ZSTiO/28/, ZSOiZ/4/. Dowódcą jest nadal Stanisław Dębski, który otrzymał awans na stopień młodszego inspektora za czynny udział limanowskiego Strzelca w Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku.

ZS “Strzelec” wchodzi obecnie do Organizacji Pro Obronnych i podlega częściowo pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Strzelcy z naszej jednostki czynnie uczestniczą w wielu zajęciach z zakresu szkolenia wojskowego, musztry, taktyki i strzelectwa z broni kulowej. Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest uczestniczenie i współorganizowanie uroczystości patriotycznych na terenie Limanowej, powiatu limanowskiego , województwa i kraju w tym uroczystości o charakterze państwowym.

151 rocznica urodzin Patrona Szkoły Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski, współtwórca niepodległej Polski, urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. Uroczystości  związane z rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego odbyły się w Limanowej pod pomnikiem marszałka. W ceremonii […]

Obchody 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dnia 3 września odbyły się w naszej szkole uroczystości związane z 79 rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej połączone z uroczystym rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Święto rozpoczęło się w kościele parafialnym […]

Prezydent RP w asyście Strzelca w Stróży

W dniach 8-9 grudnia 2017 roku nasza jednostka była współorganizatorem Ogólnopolskiej Inauguracji 100-nej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, która odbyła się w Stróży koło Limanowej a na którą przybył Prezydent […]