Zadaj pytanie

Uzupełnij poniższe pole i wyślij pytanie do Sekretariatu naszej szkoły. Po zapoznaniu się z pytaniem, odpowiedź opublikujemy na specjalnej podstronie z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami: FAQ.

  Zadaj pytanie

  Tak. Każdy przedmiot zawodowy prowadzony jest „od początku” czyli na pierwszej lekcji nie musisz posiadać żadnej szczegółowej wiedzy. Na początku w zupełności wystarczy to czego nauczyłeś(aś) się w szkole podstawowej. Z czasem jednak jak w każdej szkole materiał będzie coraz bardziej szczegółowy. Ale i z tym radzi sobie zdecydowana większość naszych uczniów.

  Tak. Przedmioty ogólnokształcące są takie same jak w innych technikach czy liceach. Jeżeli będziesz się uczyć, to na pewno bez większego problemu opanujesz materiał. Nasi nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących posiadają wiele lat doświadczenia w nauczaniu i na pewno poradzą sobie z przekazaniem Ci niezbędnej wiedzy. Jeśli będziesz potrzebować – możemy zorganizować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

  W jednej klasie na początku pierwszej klasy jest około 30 uczniów. Niektóre przedmioty zawodowe oraz ogólnokształcące mają jednak podział na grupy.

  Lekcje zaczynają się o 7:30, a kończą najpóźniej o 16:55. Klasy pierwsze i maturalne zaczynają lekcje rano i kończą wczesnym popołudniem. Pozostałe klasy zaczynają lekcje około godziny 11:00 i kończą zazwyczaj późnym popołudniem.

  Tak, jest taka możliwość. Dysponujemy dużą liczbą miejsc. Dlatego w procesie rekrutacji należy wybrać jako drugi i trzeci wybór inne klasy technikum, liceum lub szkoły branżowej w Naszym Zespole Szkół.

  Podstawowym językiem obcym nauczanym w Naszej Szkole jest język angielski. Drugim językiem, w mniejszym wymiarze godzin jest język niemiecki.

  Tak, na terenie Limanowej jest jeden internat i to właśnie przy naszej szkole. Zamieszkują w nim uczniowie z różnych limanowskich szkół, jednak z naszej szkoły mają do niego najbliżej. Internat jest połączony z budynkiem naszej szkoły specjalnym przejściem, dlatego mieszkając tam prosto z pokoju idziesz na lekcje. W tej chwili remontujemy internat - każdy pokój będzie miał swoją łazienkę.

  Tak. Klasy często organizują sobie takie wycieczki. Działa także Szkolne Koło Turystyczne z którym można wyruszyć w niezapomnianą podróż. Szkoła bierze także udział w programie Erasmus+ w ramach którego wyjeżdżamy na wymiany zagraniczne.

  Tak, praktyki organizuje oczywiście szkoła. Jeśli jednak uczeń lub jego rodzice chcą praktyki w wybranym przez nich miejscu, to jest to możliwe.

  WF - jak w każdej szkole ponadpodstawowej - 3 godziny. Dla chętnych orgaznizowane są zajęcia dodatkowe z każdej dyscypliny sportu w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Ponadto są wyjazdy na basen, narty, łyżwy, nordic walking, fitness. Uczniowie korzystają z siłowni w szkole i na zewnątrz, kompleksu lekkoatletycznego i największej w Limanowej hali sportowej.

  Przerwy trwają 5 minut, są też dwie po 15 minut. Uczniowie cały rok mogą wychodzić na zewnątrz szkoły w wyznaczonych miejscach.

  W liceum nauka trwa 4 lata, w technikum 5 lat, w branżowej szkole I stopnia 3 lata.

  Kandydatów do nauki w Szkole Branżowej I stopnia prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 18 3371760 w celu uzyskania szczegółowych informacji i ustalenia miejsca odbywania zajęć praktycznych- pracodawcy oraz skierowania na badania lekarskie. Rekrutacja do Szkoły Branżowej I stopnia w Naszym Zespole Szkół odbywa się elektronicznie poprzez stronę internetowa https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html Składanie wniosków na tej platformie  rozpocznie się 17 maja 2021 r. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i przynieść do szkoły.

  Tak. W szkole prowadzone są liczne koła zainteresowań, uczniowie mają możliwość rozwijania pasji zarówno artystycznych, jak i naukowych. Młodzież odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblu , powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Potwierdzeniem licznych osiągnięć są informacje zamieszczane na bieżąco na stronie i naszym facebooku.

  Tak.Każdy uczeń może skorzystać z pomocy pedagoga , psychologa, uczestniczyć w organizowanych w szkole warsztatach i spotkaniach z przedstawicielami instytucji zintegrowanych w procesie kształcenia, wychowania, profilaktyki i pomocy młodzieży.

  W szkole panują zdrowe, dobre relacje uczniów i nauczycieli. Uczniowie nie boją się przyjść porozmawiać z dyrekcją, pedagogiem, wychowawcami , nauczycielami, pracownikami szkoły o problemach, nawet osobistych. Żaden uczeń potrzebujący wsparcia nie pozostaje bez pomocy.

  Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną ułatwiającą uczniowi dostęp do nowoczesnych technologii multimedialnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, pełnowymiarowej hali sportowej, super wyposażonej siłowni zewnętrznej i kompleksu boisk z bieżnią lekkoatletyczną.

  Skip to content