Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Ważne terminy

 

Szanowny Ósmoklasisto!

Przed Tobą ważna decyzja – wybór szkoły ponadpodstawowej.

Jeżeli będziesz potrzebować pomocy technicznej w obsłudze Systemu lub informacji na temat oferty edukacyjnej – zapraszamy!

Chętnie rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości i odpowiemy na nurtujące Cię pytania!

Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat

Terminy rekrutacji:

  1. od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. – rejestracja w Systemie i złożenie wydrukowanego wniosku (podpisanego przez rodzica, opiekuna prawnego) w  siedzibie  naszej Szkoły,
  2. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  3.  22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
  4. od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
  5. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Skip to content