Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(3 – letnie) przedmioty rozszerzone:

 • język polski, historia, język angielski
 • matematyka, informatyka, fizyka, język angielski
 • biologia, chemia, język angielski, dodatkowy przedmiot: ratownictwo medyczne z elementami pielęgniarstwa

TECHNIKUM (4 – letnie) zawody:

 • technik ekonomista
 • technik budownictwa
 • technik geodeta
 • technik hotelarstwa
 • technik handlowiec
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik weterynarii

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(3 – letnia) zawody:

 • sprzedawca
 • kucharz
 • fryzjer
 • piekarz
 • stolarz
 • wędliniarz
 • murarz-tynkarz,
 • elektryk
 • cukiernik
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • i inne

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LICEUM GÓLNOKSZTAŁCĄCE
(4 – letnie) przedmioty rozszerzone:

 • język polski, historia, język angielski
 • matematyka, geografia, język angielski
 • biologia, chemia, język angielski, dodatkowy przedmiot: ratownictwo medyczne z elementami pielęgniarstwa

TECHNIKUM (5 – letnie) zawody:

 • technik ekonomista
 • technik budownictwa
 • technik geodeta
 • technik hotelarstwa
 • technik handlowiec
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik weterynarii

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(3 – letnia) zawody:

 • sprzedawca
 • kucharz
 • fryzjer
 • piekarz
 • stolarz
 • wędliniarz
 • murarz-tynkarz,
 • elektryk
 • cukiernik
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • i inne