Historia

Historia naszej szkoły sięga roku 1963. Wtedy to 3 września w części budynku po LO w Limanowej – Sowlinach rozpoczęło naukę 80 uczniów Technikum Ekonomicznego. Opiekę wychowawczą pełniło troje zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli. Byli to mgr Janina Pasoń Zapała, Pani Stefania Wróbel i przede wszystkim twórca szkoły i jej dyrektor mgr Adam Biedroń. Jego to bowiem działania wspierane przez władze powiatu spowodowały decyzję Ministerstwa Oświaty o utworzeniu w Limanowej szkoły kształcącej kadry ekonomiczne niezbędne w rozwoju miasta i regionu. Start szkoły odbywał się w pionierskich wręcz warunkach.

Jednak szkoła szybko zdobywała popularność i uznanie. Z biegiem lat przybywało jej nowych oddziałów, uczniów i nauczycieli. I tak:

 • w 1965 r. – powstała Zasadnicza Szkoła Handlowa
 • w 1967 r. -Technikum Ekonomiczne dla Pracujących i Liceum Ekonomiczne
 • w 1968 r. – Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności sprzedawca
 • w 1969 r. – trzyletnie Liceum Ekonomiczne na podbudowie Szkoły Przysposobienia Rolniczego oraz Zasadnicza Szkoła Budowlana dla pracujących młodocianych, Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Podhale” specjalność murarz-tynkarz.

Systematycznie rosła też liczba uczniów i nauczycieli:

 • w 1963 r. – 80 uczniów – 3 nauczycieli
 • w 1969 r. – 560 uczniów – 19 nauczycieli
 • w 1973 r. – 879 uczniów – 31 nauczycieli.

Tak więc szybko okazało się, że dotychczasowa siedziba szkoły nie zaspokajała rosnących potrzeb. Stąd w czerwcu 1970 r. przystąpiono do budowy nowego obiektu szkoły i internatu. Aby przyspieszyć jego budowę szkolny zespół „Decybele” razem z dyrektorem wyjeżdżał z koncertami muzycznymi dla dyrekcji i pracowników firmy budującej szkołę – czyli PBO „Podhale” do Zakopanego. Taki lobbing musiał przynieść efekty, tym bardziej, że przy budowie „wreszcie swojej szkoły”z entuzjazmem pracowali i uczniowie i nauczyciele. Dla tego też już w sierpniu 1972 r. – zostały oddane do użytku budynek szkoły i internatu, które to służą do dziś.

Był to czas dynamicznego rozwoju szkoły, wypracowywania wizerunku i jej pozycji w środowisku co było niewątpliwą zasługą samego dyrektora Adama Biedronia, a także wielu znakomitych, zasłużonych profesorów i wychowawców.

Nasi uczniowie już w 1963 r. odnieśli pierwsze sukcesy w wojewódzkich zawodach sportowych. Od 1964 r. zaczęło działać harcerstwo, od 1970 r. wspomniany już szkolny zespół muzyczno-wokalny „Decybele” – późniejszy „Konsonans” – istniejący zresztą do dziś. Działała estrada poetycka, młodzież brała udział w konkursach recytatorskich, muzycznych, w rajdach turystycznych.
Szkoła mocno wrosła w limanowski pejzaż życia społecznego i kulturowego i stale zaznaczała swoją w nim obecność.

W 1976 r. funkcję dyrektora objął mgr Władysław Prędki. Wtedy też w związku ze znacznym rozszerzeniem oferty kształcenia zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych. Utworzono nowe typy szkół:

 • Zasadniczą Szkołę Zawodową dokształcającą w wielu zawodach
 • pomaturalne Studium Wychowania Przedszkolnego.

Za kadencji dyr. Władysława Prędkiego dokończono rozbudowę wschodniego skrzydła szkoły, dającego pięć dodatkowych sal lekcyjnych. Większość prac wykonali uczniowie i instruktorzy Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Młodzież angażowała się też w prace przy porządkowaniu budującego się szpitala i Domu Kultury w Limanowej. Oprócz innych organizacji rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska.

W roku 1981 szkołę przejmuje nowy dyrektor mgr Zbigniew Stanik. Mimo trudnego okresu kontynuowane były działania zmierzające do poprawy warunków nauczania oraz estetyki i funkcjonalności szkoły. Utworzona została i wyposażona pracownia gastronomiczna, przebudowana świetlica szkolna, odnowiona elewacja budynku szkoły i internatu. Szkoła w dalszym ciągu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy poszerzała swoją ofertę o:

 • Liceum Zawodowe – Gastronom
 • wieczorowe Studium dla Pracujących o kierunkach operatywno-handlowym i społeczno-prawnym.

Młodzież w dalszym ciągu odnosi sukcesy sportowe, działa kółko teatralne, ale największe sukcesy odnosi zespół „Konsonans” – występujący w 1984 r. w finale eliminacji centralnych Festiwalu Pieśni o Ojczyźnie w Lublinie.

W roku 1990 dyrektorem szkoły został mgr Eugeniusz Bogacz i sprawował tę funkcję do roku 2017. Wtedy znów na zapotrzebowanie środowiska powstają nowe atrakcyjne typy szkół; cieszące się ogromną popularnością:

 • Liceum Ekonomiczne – Bankowość
 • Technikum Budowlane
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Handlowe
 • Liceum Techniczne

w związku z czym Kurator zmienia nazwę placówki na Zespół Szkół Nr 1.

Bardzo szybko wzrosła ilość oddziałów klasowych oraz liczba uczniów. Ponieważ obiekt przewidziany był na znacznie mniejszą liczbę osób zaistniała konieczność nauki na dwie zmiany. Pomimo to szkoła cieszyła się i cieszy dużym powodzeniem, liczba kandydatów o wiele przekraczała liczbę miejsc.

Podobnie jak poprzednie i ten okres charakteryzował się wieloma ważnymi inwestycjami wspieranymi przez Starostwo Powiatowe i Radę Rodziców, z których najważniejsze to:

 • zmiana konstrukcji i pokrycia dachu szkoły i internatu
 • wymiana kotłowni węglowej na gazową
 • adaptacje piwnic internatu do prowadzenia zajęć sportowych
 • wybudowanie nowej sali gimnastycznej i gruntowne odnowienie istniejącej
 • ocieplenie szkoły i internatu, wymiana stolarki
 • monitoring
 • wiele prac modernizacyjnych wewnątrz budynku szkoły i internatu.

Wszystkie te prace podjęte zostały z myślą o rozwoju, o unowocześnieniu bazy materialnej, o bezpieczeństwie uczniów, przede wszystkim z myślą o unowocześnieniu bazy dydaktycznej szkoły, dającej możliwość wszechstronnego rozwoju naszym uczniom i coraz lepsze warunki pracy wysokokwalifikowanej kadrze pedagogicznej.

Stąd – dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, wśród których szczególne miejsce zajmują trzy bardzo nowoczesne pracownie komputerowe, dobrze wyposażona świetlica, posiadająca ponad 20 tysiące woluminów biblioteka, prowadząca przez kilka lat tzw „Nasz Uniwersytet”, którego wykładowcy nauczyciele poszerzali wiedzę, zainteresowania, budzili ambicje uczniów. Młodzież może rozwijać swoją wiedzę i umiejętności także w kółkach zainteresowań.

W szkole działają organizacje: i te o długim i te o krótszym rodowodzie; – Samorząd Szkolny, ZHP, PCK, SKKT, UKS-Grom, Klub Honorowych Dawców Krwi i Klub Europejski oraz Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej.

Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy. Mamy finalistów i laureatów wielu olimpiad i konkursów eliminacji centralnych, w tym: Wiedzy o Parlamentaryzmie, Olimpiady Ekonomicznej Zawodów Matematycznych, a przede wszystkim w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a wśród uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Turnieju Budowlanym,w Konkursie Prac Dyplomowych, gdzie m.in. nasi uczniowie wykonali replikę rzymskiej Bazyliki Św. Piotra. Podobnie jak laureaci innych olimpiad otrzymali indeksy wyższych uczelni.

Również i w sporcie młodzież od kilku lat ma sukcesy na forum ogólnopolskim zwłaszcza w szachach i koszykówce. W 2002 r. nasi uczniowie wywalczyli w szachach wśród szkół budowlanych Mistrzostwo kraju indywidualnie i drużynowo.

Szkoła w latach 1996 do 2008 była gospodarzem Obozów Językowych organizowanych przez Fundację Kościuszkowską pod patronatem UNESCO.

12 listopada 2003 obchodzony był jubileusz 40-lecia szkoły połączony z nadanie szkole imienia Józefa Piłsudskiego.

W 2011 roku uchwałą Rady Powiatu Limanowskiego połączono IV LO w Limanowej z ZS nr 1 w Limanowej. Od tej pory szkoła nasza posiada dwóch patronów: Józefa Piłsudskiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 W rankingu ponad 10 000 szkół, przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” – gdzie głównym kryterium była liczba olimpijczyków – nasza szkoła uplasowała się na 86 miejscu w kraju i 6 miejscu w Małopolsce. Oczywiście pamiętamy o maksymie znanej już w starożytności mówiącej „Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym”. Stąd bardzo dużą uwagę szkoła zawsze przywiązywała i przywiązuje do kwestii szeroko rozumianego wychowania. Nasze działania wspierają rodziców w jakże ważnym i trudnym zadaniu przygotowania młodego pokolenia do życia. Bieżąca, systematyczna, dobra współpraca z rodzicami to fundament dobrego funkcjonowania szkoły. Uzyskaliśmy certyfikat „Szkoły Wychowującej” oraz „Szkoły z Klasą”.

W 2014r. w Ogólnopolskim XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy nasze Technikum (spośród 1867 techników w Polsce) zajęło 59 miejsce uzyskując tym samym tytuł „Złotej Szkoły 2014”. W Małopolsce w Rankingu Techników uplasowało się na miejscu 7, a w powiecie limanowskim zajęło miejsce 1.

Od 2017 roku dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Rudek. Obecnie szkoła liczy blisko 1300 uczniów, których wychowuje i uczy 111 nauczycieli.

Aktualne typy szkół to:

 • Liceum Ogólnokształcące (przedmioty rozszerzone: bilologia – chemia – język angielski; język polski – historia – język angielski; matematyka – informatyka – język angielski – fizyka; geografia – WOS – język angielski)
 • Technikum (zawody: technik ekonomista, technik budownictwa, technik geodeta, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (sprzedawca, kucharz, fryzjer, piekarz, stolarz, wędliniarz, murarz-tynkarz, elektryk, cukiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne)
 • Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia) kształcąca w zawodach: spawacz, kucharz, fryzjer, piekarz, stolarz, wędliniarz, murarz-tynkarz, elektryk, cukiernik, monter sieci i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne.

Ogromna ilość absolwentów jaka opuściła naszą szkołę sprawiła, że praktycznie nie ma na terenie Limanowszczyzny urzędu, samorządu, banku, sklepu, zakładu usługowego, prywatnych firm, gdzie nie pracowaliby nasi absolwenci. Wielu z nich to nauczyciele uczący także w naszej szkole, to pracownicy wyższych uczelni, osoby duchowne, ludzie pracujący w różnych stronach kraju a także za granicą.

Inwestycje Starostwa Powiatowego w naszej szkole:

 • wymiana instalacji elektrycznej w szkole
 • wymiana instalacji CO
 • modernizacja pracowni: gastronomicznej, obsługi konsumenta, hotelarskiej, budowlanej
 • wymiana posadzek w szkole i w internacie
 • monitoring obiektów szkolnych
 • solary na budynku internatu
 • budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego.

 

Skip to content