Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ważne informacje

CZĘŚĆ PISEMNA

11 styczeń 2018 r.
Godz. 10:00 – kwalifikacja A.35, B.18, T.06
Godz. 12:00 – kwalifikacja A.19, A.22, A.36, B.09, B.33, T.12, T.15
Godz. 14:00 – kwalifikacja B.30, B.36, R.11

Uczeń na część pisemną zobowiązany jest posiadać:

– dokument potwierdzający tożsamość,
– długopis z czarnym tuszem/atramentem,
– kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

10 styczeń 2018 r.
Godz. 9:00 – kwalifikacja R.09, B.35,
Godz. 13:00 – kwalifikacja T.12, T.15, B.33, B.36, R.11

17 styczeń 2018 r.
Godz. 9:00 – kwalifikacja A.22, B.30
Godz. 15:00 – kwalifikacja B.30

18 styczeń 2018 r.
Godz. 9:00 – kwalifikacja A.36, B.30
Godz. 15:00 – kwalifikacja A.36, B.30

19 styczeń 2018 r.
Godz. 9:00 – kwalifikacja A.35

22,23,24,25,26 styczeń 2018 r.
Godz. 9:00 – kwalifikacja B.18
Godz. 15:00 – kwalifikacja B. 18

Wykaz pomocy, które zdający powinien mieć podczas egzaminu w części praktycznej wraz z długopisem z czarnym tuszem/atramentem i dowodem potwierdzającym tożsamość.

A.22 – kalkulator prosty
A.35 – kalkulator prosty, linijka (np. 20 cm lub dłuższa), ołówek, gumka
A.36 – kalkulator prosty
B.18 – model zadania „w” – wszystkie pomoce uczeń ma przygotowane przez szkołę na stanowisku egzaminacyjnym
B.33 – kalkulator – podstawowe funkcje matematyczne, linijka
B.35 – długopis/cienkopis z czarnym tuszem/atramentem, długopis/cienkopis z czerwonym tuszem/atramentem, długopis/cienkopis z zielonym tuszem/atramentem, kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, linijka ok. 20 cm, ekierka, ołówek, gumka do mazania, temperówka, cyrkiel, kolorowe kredki/pisaki
B.36 – B.35 – długopis/cienkopis z czarnym tuszem/atramentem, długopis/cienkopis z czerwonym tuszem/atramentem, długopis/cienkopis z zielonym tuszem/atramentem, długopis/cienkopis z brązowym tuszem/atramentem, długopis/cienkopis z niebieskim tuszem/atramentem, kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, linijka ok. 20 cm, ekierka, ołówek, gumka do mazania, temperówka, przenośnik (kroczek)
R.09 – kalkulator prosty
R.11 – kalkulator prosty
T.12 – kalkulator prosty
T.15 – kalkulator prosty, ołówek, temperówka, gumka do ścierania, linijka

Harmonogram Egzaminów z Kwalifikacji – do pobrania.