Rada rodziców

Przewodniczący Pan Piotr Zoń
Z – ca Przewodniczącego Pan Marian Pałka
Sekretarz Pani Agnieszka Dominik
Skarbnik Pani Halina Waktor
Komisja RewizyjnaPani Elżbieta Zabrzeńska
Pani Ewa Ślazyk
Pani Genowefa Giza