Rada rodziców

Przewodniczący Pan Piotr Zoń
Z – ca Przewodniczącego Pan Marian Pałka
Sekretarz Pani Agnieszka Dominik
Skarbnik Pan Stanisław Zapała
Komisja RewizyjnaPan Stanisław Piegza
Pani Marta Augustyn
Pani Elżbieta Zabrzeńska