Kalendarz

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Nr 1 im.J.Piłsudskiego w Limanowej. 

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wrzesień 2017
31.08Zebranie Rady Pedagogicznej -konferencja rozpoczynająca nowy rok szkolny
01.09Budynek B -spotkanie z kombatantami i władzami miasta, uczczenie rocznicy wybuchu II wojny światowej
04.09Budynek A - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla wszystkich uczniów ZSNr1
21.09Spotkanie z rodzicami klas I -spotkanie z dyrekcją, wybór rad oddziałowych. Ślubowanie klas pierwszych
22.09Spotkanie z rodzicami klas II, III, IV - wybór rad oddziałowych, skrócone lekcje
Październik 2017
13.10Zebranie Rady Pedagogicznej, podsumowanie wyników egzaminów zewnętrznych, spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, skrócone lekcje
16.10Dzień Papieski
Listopad
01.11Dzień wolny, Wszystkich Świętych
02.11Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
10.11Święto Szkoły, Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
21.11Spotkanie z rodzicami, wywiadówka śródokresowa, poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, skrócone lekcje.
Grudzień
21.12Wigilia szkolna, Jasełka, koniec I okresu
22.12Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
23.12-31.12Zimowa przerwa świąteczna, Święta Bożego Narodzenia
Styczeń
01.01Dzień wolny, Nowy Rok
02.01Zebranie Rady Pedagogicznej, konferencja klasyfikacyjna, skrócone lekcje
04.01Zebranie Rady Pedagogicznej, konferencja podsumowująca I okres, skrócone lekcje
05.01Spotkanie z rodzicami, wywiadówka na koniec I okresu, skrócone lekcje
11.01Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
Luty
12.02-25 .02Ferie zimowe -województwo małopolskie
Marzec
12,13,14.03Rekolekcje Wielkopostne, 14.03. Zebranie Rady Pedagogicznej, konferencja szkoleniowa
19.03Józefinki, Święto Szkoły
21.03Dzień Otwarty Szkoły, Targi Edukacyjne
22.03Spotkanie z rodzicami klas III LO i IV Technikum, poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania,
28.03Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
29.03-03.04Wiosenna przerwa świąteczna, Święta Wielkanocne
Kwiecień
04.04Wyjazd maturzystów do Częstochowy
23.04Zebranie Rady Pedagogicznej, konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
26.04Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
27.04Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach III LO i IV Technikum, pożegnanie maturzystów
30.04Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
Maj
02.05Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
03.05 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3Maja, dzień wolny
04.05 Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych, matura pisemna - j.polski
07.05 Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych, matura pisemna -matematyka
08.05 Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych, matura pisemna - j.angielski
17.05Spotkanie z rodzicami, poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania,
30.05Dzień Sportu
31.05Boże Ciało, dzień wolny
Czerwiec
01.06 Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
18.06 Zebranie Rady Pedagogicznej - konferencja klasyfikacyjna
22.06 Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych, rozdanie świadectw , uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Zebranie Rady Pedagogicznej -konferencja podsumowująca II okres roku szkolnego
23.06 -31.08Ferie letnie, przerwa wakacyjna
*Terminy zabaw szkolnych -studniówka, półmetek, dyskoteki - zostaną podane wkrótce, po uzgodnieniu z uczniami i rodzicami