Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Cyberprzemoc – niszczy, zawstydza, zastrasza…

Cyberprzemoc – niszczy, zawstydza, zastrasza…

Cyberprzemoc – niszczy, zawstydza, zastrasza…

7 grudnia 2018 roku w naszej szkole z inicjatywy pani pedagog Barbary Jabłońskiej zostało zorganizowane spotkanie dla uczniów klas liceum ogólnokształcącego oraz branżowej szkoły pierwszego stopnia  prowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Sursum Corda  z Nowego Sącza.

Celem zajęć było zwiększenie świadomości prawnej na temat cyberprzemocy wśród młodzieży. Uczniowie w czasie spotkania mieli możliwość nabycia lub poszerzenia swojej wiedzy z zakresu zagrożenia, jakim jest spędzanie nadmiernej ilości czasu w wirtualnym świecie, często nie zdając sobie sprawy z odpowiedzialności i zagrożeń, jakie to ze sobą niesie.

Podczas zajęć młodzież naszej szkoły zdobyła informacje o różnych formach agresji elektronicznej polegającej na zastraszaniu, nękaniu, poniżaniu, wyśmiewaniu innych osób z wykorzystaniem Internetu, wpisów na forach  dyskusyjnych i portalach społecznościowych oraz wykorzystywaniu  innych publikacji  i kompromitujących materiałów.

Prowadzące uświadomiły uczniom, jakie są konsekwencje prawne, gdy wykonuje się i rozpowszechnia zdjęcia bez zgody osoby fotografowanej, kiedy się komuś grozi, gdy się kogoś uporczywie nęka. Usłyszeli, że w momencie ukończenia 13 lat stali się współodpowiedzialni za swoje słowa i czyny. Wykorzystując możliwości Internetu, wciąż rozwijających się technologii, muszą znać granice, których nie mogą przekroczyć.

Skrzywdzić innego człowieka można bowiem zbyt łatwo. Informacje opublikowane w sieci bardzo trudno z niej usunąć, zostają tam na zawsze, dostępne dla każdego i bywa, że będą nam towarzyszyły już przez całe życie Spotkanie z przedstawicielami Sursum Corda spotkało się z dużym odzewem, o czym świadczyły pytania  młodzieży i  chęć udziału w kolejnych spotkaniach.

Skip to content