Zajęcia w Sądzie Rejonowym w Limanowej w ramach edukacji prawnej

Zajęcia w Sądzie Rejonowym w Limanowej w ramach edukacji prawnej

17 maja 2019 roku uczniowie klasy trzeciej technikum ekonomicznego i pierwszej liceum ogólnokształcącego pod opieką pani Doroty Żelasko oraz pana Roberta Papieża w ramach edukacji prawnej wzięli udział w zajęciach,, w Sądzie Rejonowym w Limanowej.  

Przybyłą grupę przywitał sędzia – pan Rafał Obrzud. Oprowadzając młodzież po budynku sądu, szczegółowo przedstawił jego strukturę organizacyjną.

Następnie wszyscy zasiedli na ławach jednej z sal obrad i wysłuchali ciekawego wykładu na temat przebiegu postępowania sądowego. Pan sędzia, w interesujący sposób, opowiadał także o swoich doświadczeniach zawodowych. Poruszył tematy dotyczące edukacji prawnej młodzieży, w tym odpowiedzialności za własne zachowanie i konsekwencji nieprzestrzegania norm prawnych.

Ostatnim punktem wizyty były warsztaty dotyczące mediacji. Prowadziły je mediatorki Sądeckiego Centrum Mediacji działającego przy Stowarzyszeniu Sursum Corda z Nowego Sącza.  Po teoretycznym wprowadzeniu uczniów w zagadnienia związane z mediacją, odbyła się symulacja spotkania mediacyjnego. Wywołała ona mnóstwo emocji, gdyż młodzież naszej szkoły została zaproszona do wzięcia aktywnego w niej udziału. Wcielili się oni w rolę skłóconego małżeństwa, które podejmuje próbę rozwiązania konfliktu z udziałem mediatora.

Bardzo dziękujemy pracownikom Sądu Rejonowego w Limanowej oraz Stowarzyszeniu Sursum Corda z Nowego Sącza za zorganizowanie tak atrakcyjnych zajęć. Lekcja ta była dla wszystkich bogatym i pouczającym przeżyciem. Z rozmów z młodzieżą wynikło, że dla niektórych była także inspiracją do tego, aby w przyszłości pracować w sądownictwie.

Skip to content