Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Otrzymaliśmy Certyfikat LIDER PROJEKTU ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

  12 lutego 2019 r. gościliśmy w naszej szkole  mł. insp. Krzysztofa Chochlińskiego– I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej,  asp. sztab. Stanisława Krupę- zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji oraz sierż. szt. Dariusza Cibę – asystenta Zespołu ds. Nieletnich i Patologii. Przedstawiciele miejscowej policji w imieniu nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wręczyli na ręce pani dyrektor Joanny Rudek oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Olgierda Haloty oraz Adriana Krawczyka Certyfikat Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

W uroczystości uczestniczyły koordynatorki projektu pani dyrektor Anna Zając oraz pani pedagog Dorota Żelasko, które przy współpracy powołanego Zespołu ds. bezpieczeństwa, przez okres 8 lat były inicjatorkami wielu innowacyjnych działań zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa na terenie naszej placówki.

Należy podkreślić, iż otrzymaliśmy ten zaszczytny tytuł jako pierwsza szkoła ponadpodstawowa w powiecie limanowskim.

W swoim przemówieniu pani dyrektor podziękowała za przyznany certyfikat, który jest uhonorowaniem wielu lat intensywnego i wytrwałego dbania o bezpieczeństwo w szkole, co nie jest łatwe w tak rozbudowanej placówce, gdzie jest wiele obszarów, w których o bezpieczeństwo należy się zatroszczyć.

Jesteśmy niezmiernie dumni z przyznanego certyfikatu, tym bardziej, że otrzymują go jedynie szkoły, które mogą poszczycić się długoletnim, wyróżniającym udziałem w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Projekt ten realizowany był jako centralny  przez Komendę Główną Policji. Z czasem jednak stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez Komendę Wojewódzką Policji przy wsparciu i doradztwie policji i samorządu holenderskiego.

W czasie wielu lat przynależności do ZPB,  jednym z naszych ważniejszych sukcesów było pozyskanie do współpracy i realizacji określonych zadań 24 partnerów zewnętrznych.

Wszystkim zaangażowanym w ideę projektu: Koordynatorom, Zespołowi ds. bezpieczeństwa, Nauczycielom, Uczniom, Radzie Rodziców i Partnerom Szkoły GORĄCO DZIĘKUJEMY!

Skip to content