Śladami Matematyków

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Śladami matematyków”, którego Organizatorem jest Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej – „Ekonom”.

Edycja 2023/2024

Szkoły podstawowe

Regulamin

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – Materiały do testu (etap II)

 

Edycja 2019/2020

Szkoły podstawowe

Konkurs „Śladami matematyków” nie odbędzie się w wyznaczonym terminie lub wcale. Po okresie zawieszonych zajęć, monitorując sytuację, wybierzemy najlepszą z opcji i poinformujemy Państwa o naszym stanowisku.

Regulamin Szkoła Podstawowa

Stanisław Ulam biografia

Zaproszenie Szkoła Podstawowa

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

 

Szkoły średnie i technika

 

Edycja 2018/2019

Szkoły gimnazjalne 

Joanna Furtak wygrała konkurs „Śladami Matematyków”

1. Zaproszenie Gimnazjum

2. Regulamin Gimnazjum

3. Hugo Steinhaus biografia

4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Szkoły ponadgimnazjalne

1. Zaproszenie Liceum Technikum

2. Regulamin Liceum Technikum

3. Hugo Steinhaus biografia

4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

 

Edycja 2017/2018

Szkoły gimnazjalne 

regulamin gimnazjum2018

zaproszenie gimnazjum2018

biografia

Szkoły ponadgimnazjalne

regulamin ponadgimn 2018

zaproszenie ponadgimnazjalny 2018

biografia

Edycja 2016/2017

Wyniki konkursu dla szkół gimnazjalnych (xls)

Wyniki konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych (xls)

Szkoły gimnazjalne

Regulamin Gimnazjum 2017

Sierpiński Wacław Franciszek

Szkoły ponadgimnazjalne

Regulamin Gimnazjum 2017

Sierpiński Wacław Franciszek

Edycja 2015/2016 – Szkoły gimnazjalne

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym
Śladami matematyków – Stefan Banach

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III gimnazjum do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Śladami matematyków”, którego Organizatorem jest Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej – „Ekonom”.

Honorowy Patronat objął Starosta Limanowski – Jan Puchała. Aprobatę w naszym przedsięwzięciu wyraziły również Władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przygotowanie do konkursu ma za zadanie uczyć rozwiązywania zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem, ale nie wymagających znajomości materiału spoza programu nauczania matematyki w gimnazjum. Rozwiązywanie zadań ma na celu rozwijać wśród uczniów zainteresowania matematyką, uczyć samodzielnego, kreatywnego myślenia a także być świetną powtórką wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym.

Celem Konkursu jest również przybliżenie sylwetki znanego polskiego matematyka na podstawie książki „Genialni. Lwowska szkoła matematyczna” Mariusza Urbanka.

Trzy najlepsze osoby otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe opisane w regulaminie konkursu.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie w Państwa szkole i zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału.

Wyniki Powiatowego Konkursu Matematycznego „Śladami matematyków”

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Śladami matematyków”

Regulamin Powiatowego Konkursu Matematycznego „Śladami matematyków”

Stefan Banach

Galeria zdjęć

Edycja 2015/2016 – Szkoły ponadgimnazjalne

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym
Śladami matematyków – Stefan Banach

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-II liceum oraz I-III technikum do wzięcia udziału w konkursie matematycznym „Śladami matematyków”, który w tym roku będzie poświęcony wielkiemu polskiemu matematykowi jakim był Stefan Banach. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej.

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Jan Puchała – Starosta Limanowski. Aprobatę w naszym przedsięwzięciu wyrazili również profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na podsumowanie Konkursu zorganizowany zostanie wykład Pracownika Naukowego AGH.

Przygotowanie do konkursu ma za zadanie uczyć rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem oraz wymaga znajomości materiału spoza programu nauczania matematyki.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie w Państwa szkole i zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału.

Wyniki Powiatowego Konkursu Matematycznego „Śladami matematyków”

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Śladami matematyków”

Regulamin Powiatowego Konkursu Matematycznego „Śladami matematyków”

Stefan Banach

Skip to content