Nasza szkoła  w Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Nasza szkoła  w Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający zdrowiu.”

Decyzją Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nasza szkoła uzyskała rekomendację do nadania tego prestiżowego wyróżnienia. Tę szczególnie dobrą wiadomość uzyskaliśmy we wrześniu bieżącego roku po kilkumiesięcznym okresie oczekiwania na decyzję Kapituły.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną ceremonia nadania naszej szkole Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, została przesunięta w czasie.

Nasz Zespół Szkół Nr 1 to pierwsza szkoła ponadpodstawowa w powiecie limanowskim, która uzyskała certyfikat krajowy i jedna z niewielu takich szkół w Polsce, który go dotychczas otrzymała.

Droga do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie była bardzo wymagająca. Warunki ubiegania się o certyfikat SzPZ są rygorystycznie kontrolowane przez Krajową Komisję Szkoły Promującej Zdrowie, a ich spełnienie to wielkie wyzwanie – zarówno dla uczniów szkoły, jak i grona pedagogicznego.

Aktywność prozdrowotna szkoły sprawdzana jest w bardzo skrupulatny sposób. Komisja zewnętrzna z ORE dokonuje szczegółowej analizy wszystkich obszarów działań, z których koordynatorzy projektu SzPZ zobowiązani są przeprowadzić obszerny raport auto-ewaluacji.

Okres ostatniego roku szkolnego był niezwykle pracowity. W związku z dokonaną szczegółową ewaluacją w pięciu standardach SzPZ, nasza szkoła uzyskała niezwykle cenne informacje o potrzebach w zakresie realizacji programu. Dzięki zaangażowaniu i pracy koordynatorów SzPZ, całego zespołu, społeczności uczniowskiej i ich rodziców, wszystkich nauczycieli, a także pracowników niepedagogicznych udało się osiągnąć nasz wspólny sukces! Niezmiernie nas to cieszy i jest motywacją do dalszych działań.

Edukacja prozdrowotna w naszej szkole podejmowana jest od wielu lat. W 2014 roku szkoła wstąpiła do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a po okresie trzech lat zostaliśmy przyjęci do Sieci Wojewódzkiej. Dało to nam – społeczności szkolnej – dużą dawkę pozytywnej energii do samorozwoju i pracy na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego, w zakresie budowania świadomości i postaw służących zdrowiu. W wyniku realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie, podejmowane są w naszej szkole liczne inicjatywy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, które wpisały się już na stałe w działalność placówki. Mocną stroną szkoły jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz zdrowia nie tylko wśród społeczności szkolnej, ale także środowiska lokalnego. Uznaliśmy nasze działania jako niezwykle ważne dla nas samych, ale również dla szkoły jako placówki, ponieważ jest to jeden z cenniejszych atutów, dzięki którym jesteśmy rozpoznawalni. W wyniku realizacji zagadnień związanych z tematyką prozdrowotną, szkoła jest inicjatorem i bierze udział w wielu konkursach, szkoleniach, projektach, spotkaniach edukacyjnych, akcjach charytatywnych, happeningach angażujących zarówno społeczność szkolną, jak i lokalną. Instytucje, z którymi nawiązaliśmy współpracę są świadome naszych działań zakresie prozdrowotnym, dlatego też wspierają nas w dalszym rozwoju. Wiele placówek oświatowych docenia nasze starania w zakresie kształtowania postaw służących zdrowiu i chętnie włącza się w organizowane przez naszą szkołę konkursy i przedsięwzięcia.

Najważniejszym zadaniem Szkoły Promującej Zdrowie jest budowanie świadomości dbania o własne zdrowie i współodpowiedzialności za zdrowie swoje i bliskich – w środowisku szkolnym, jak i lokalnym. Podejmowane działania z pewnością zaprocentują w przyszłości. Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym umożliwia dotarcie z profilaktyką do szerokiej grupy społeczności, nie tylko uczniowskiej.

Skład społeczności szkolnej ulega stałym zmianom: przychodzą nowi uczniowie i ich rodzice, starsi uczniowie dorastają do nowych zadań i ról w tworzeniu SzPZ, zmieniają się nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także jej sojusznicy w społeczności lokalnej. Z tego względu działania informacyjne i praca nad upowszechnianiem koncepcji SzPZ, jej zrozumieniem i akceptacją, jest procesem ciągłym, powtarzanym cyklicznie.

Posiadaniem Krajowego Certyfikatu SzPZ może pochwalić się bardzo niewiele szkół w Polsce. Jest to zaszczyt dla naszej szkoły, wyróżnienie za wieloletnią pracę i starania nas wszystkich. Zobowiązuje nas do rozwoju warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, do podejmowania dalszych działań na rzecz zdrowia oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Posiadanie certyfikatu sprzyja rozwojowi szkoły i motywuje do dalszej wspólnej pracy. Zachęca naszych uczniów do aktywnej, świadomej obecności i działań na rzecz naszej społeczności szkolnej. Absolwentów szkół podstawowych zachęca do wyboru naszej placówki, która dba o zdrowie i dobry klimat w szkole.

 

Prezentacja wyników autoewaluacji znajduje się na stronie szkoły – link:

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/06/publiczna-prezentacja-wynikow-autoewaluacji-szkola-promujaca-zdrowie/

Skip to content