Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji „Szkoła Promująca Zdrowie”

Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji „Szkoła Promująca Zdrowie”

“Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i  dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”.

                                                       (WHO, 1997)

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie

Przedstawiamy Państwu wyniki autoewaluacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”- do otwarcia proszę pobrać plik (65 slajdów), zajmuje 33 MB.

PUBLICZNA PREZENTACJA WYNIKÓW SzPZ

 

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu “Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2019.2020

Życzymy zdrowia!
Zespół ds. promocji zdrowia.

Skip to content