Rusza kolejna edycja Konkursu Prozdrowotnego

Rusza kolejna edycja Konkursu Prozdrowotnego

„Szlachetne zdrowie, 
nikt się nie dowie,  
jako smakujesz
aż się popsujesz…”

(J. Kochanowski)

Konkurs Prozdrowotny „Zdrowie to Twój Skarb”

 Rusza kolejna, XI edycja Konkursu „Zdrowie to Twój Skarb”. W tym roku   tematem przewodnim jest hasło „Aktywnie znaczy zdrowo”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu limanowskiego. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem  Jana Puchały Starosty Limanowskiego. 

W obecnej edycji młodzież gimnazjalną zapraszamy do udziału w konkursie prac plastycznych w formie plakatu na temat „Aktywnie znaczy zdrowo”. Natomiast młodzież ponadgimnazjalną zapraszamy do udziału w teście obejmującym wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania układów ruchu, pokarmowego i krwionośnego opracowanym przez Oświatę Zdrowotną i Promocję Zdrowia PSSE  w Limanowej.

Szkoły gimnazjalne, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, prosimy o przesłanie prac plastycznych wraz z kartą zgłoszenia na adres organizatora konkursu do dnia 15 marca 2018r, szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłaszać uczestników do 23 marca 2018r. Finał konkursu odbędzie się     10 kwietnia 2018 r. w budynku B naszej szkoły.

Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszystkie szkoły biorące udział w konkursie dyplomy.

Koordynator konkursu: Danuta Rosiek

Szczegółowy regulamin konkursu, zagadnienia i literatura oraz formularz zgłoszenia znajdują się poniżej do pobrania.

KP 2018 FORMULARZ ZGŁOSZENIA – Liceum

KP2018 FORMULARZ ZGŁOSZENIA – gimnazjum

KP2018 REGULAMIN 2018- liceum

KP2018 REGULAMIN gimnazjum 2018

KP2018 Hasło konkursu

KP2018 Zagadnienia i literatura

Skip to content