Zawodowy GPS

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej zaprasza młodzież gimnazjalną klas trzecich oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego do udziału w kolejnej, IV już edycji konkursu Zawodowy GPS. 
Udział w konkursie ma na celu zachęcenie uczniów do wyboru właściwej ścieżki kariery oraz poszerzenie zainteresowań zawodowych z danej branży. 
Konkurs będzie odbywać się dwuetapowo: 
• I etap – 29.11.2018 r. (etap on-line) 
• II etap – 04.01.2019 r. (etap szkolny w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej). 
Rejestracja uczestników odbywa się w formie on-line w terminie do 26.11.2018 r. Po dokonaniu rejestracji na formularzu, uczeń biorący udział w konkursie wybiera jedną spośród branż wymienionych poniżej: 

..1. Branża budowlana: 
• elementy budynków i budowli, 
• etapy powstawania budynków, 
• sucha zabudowa wnętrz, 
• narzędzia i sprzęt budowlany. 
..2. Branża geodezyjna: 
• mapy i ich rodzaje, 
• pomiary liniowe, 
• pomiary kątowe, 
• przyrządy pomiarowe stosowane w geodezji. 
..3. Branża ekonomiczna: 
• podatki, 
• pieniądz, 
• dokumentacja pracownicza, 
• obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych. 
..4. Branża handlowa: 
• towar jako przedmiot handlu, 
• obsługa klientów, 
• marketing – narzędzia promocji, 
• organizacja i formy sprzedaży. 
..5. Branża gastronomiczna: 
• kuchnie świata, 
• witaminy w żywieniu człowieka, 
• diety alternatywne, 
• zasady zdrowego żywienia. 
..6. Branża hotelarska: 
• recepcja sercem hotelu, 
• najlepsze hotele w Małopolsce, 
• usługi dodatkowe w hotelach, 
• produkty regionalne województwa małopolskiego. 
..7. Branża zoologiczno – weterynaryjna: 
• zoologia, 
• pielęgnacja zwierząt, 
• rasy zwierząt, 
• anatomia zwierząt. 

Uczeń przygotowujący się do I etapu konkursu wykorzystuje własne materiały z wybranej dziedziny, natomiast przygotowując się do II etapu korzysta z treści źródłowych umieszczonych na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl 
Dla laureatów konkursu już po raz kolejny przygotowano atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin oraz harmonogram znajduje się na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl