Zawodowy GPS

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej zaprasza młodzież gimnazjalną klas trzecich do udziału w kolejnej Edycji Powiatowego Konkursu „Zawodowy GPS”. Udział w Konkursie „Zawodowy GPS” ma na celu zachęcenie uczniów do wyboru właściwej ścieżki kariery oraz poszerzenie zainteresowań zawodowych z danej branży. Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta Limanowski Jan Puchała.

Konkurs adresowany do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych Powiatu Limanowskiego.

Konkurs będzie odbywać się dwuetapowo:

 • I etap – 30.11.2017 r. (etap on-line)
 • II etap – 30.01.2018 r. (Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej)

Rejestracja uczestników Konkursu odbywa się w formie on-line w terminie do 27.11.2017 r. Po dokonaniu rejestracji na formularzu, uczeń biorący udział w Konkursie wybiera jedną spośród wymienionych branż.

Poniżej przedstawiono tematykę zagadnień obowiązującą w Konkursie:

1. Branża budowlana:

 • elementy budynków i budowli,
 • etapy powstawania budynków,
 • sucha zabudowa wnętrz,
 • narzędzia i sprzęt budowlany.

2. Branża geodezyjna:

 • mapy i ich rodzaje,
 • pomiary liniowe,
 • pomiary kątowe,
 • przyrządy pomiarowe stosowane w geodezji.

3. Branża ekonomiczna:

 • ABC gospodarki,
 • pieniądz,
 • przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza,
 • podatki i budżet państwa.

4. Branża handlowa:

 • towar jako przedmiot handlu,
 • organizacja i formy sprzedaży,
 • marketing – narzędzia promocji,
 • obsługa klienta.

5. Branża gastronomiczna:

 • kuchnie świata,
 • diety podstawowe- diety lecznicze,
 • diety alternatywne,
 • zasady zdrowego żywienia.

6. Branża hotelarska:

 • recepcja sercem hotelu,
 • najlepsze hotele w Małopolsce,
 • usługi dodatkowe w hotelach,
 • produkty regionalne województwa małopolskiego.

7. Branża zoologiczno – weterynaryjna:

 • zoologia,
 • pielęgnacja zwierząt,
 • rasy zwierząt,
 • anatomia zwierząt.

Uczeń przygotowujący się do I etapu Konkursu wykorzystuje własne materiały z wybranej dziedziny, natomiast do II etapu korzysta z treści źródłowych umieszczonych na stronie internetowej www.zawodowygps.ekonom.edu.pl

Dla Laureatów Konkursu już po raz kolejny przygotowano atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz jego harmonogram znajduje się na stronie internetowej www.zawodowygps.ekonom.edu.pl

W sprawach organizacyjnych zapytania należy kierować do nauczyciela ZS Nr 1 w Limanowej Pani mgr Agaty Stochel (tel. 508-105-991; e-mail: stochel.agata@gmail.com).