Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Zawodowy GPS

2020/2021

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej zaprasza uczniów klas
ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego do udziału w kolejnej, VI już edycji konkursu Zawodowy GPS. Udział w konkursie ma na celu zachęcenie uczniów do wyboru właściwej ścieżki kariery oraz poszerzenie zainteresowań zawodowych z danej branży. 
Zakres tematyczny Konkursu szczegółowo określa jego program.

1 Konkurs ma charakter indywidualny w przypadku uczestnictwa w pierwszym jak i w drugim etapie.

2 Konkurs (I i II etap) przeprowadzany jest w formie online.

3 Czas trwania i forma:
– I etap- w formie testu online zawierający 30 pytań jednokrotnego wyboru, czas trwania 20 minut.Test on-line będzie dostępny na platformie Konkursu w dniu 26 listopada 2020 r,  w godzinach od 8 00 -15 00 .
– II etap- prezentacja wykonana przez uczestnika w powszechnie dostępnym
programie Libre Office zapisana w formacie o rozszerzeniu (.odp), prezentacja
powinna być przesłana jako załącznik do wiadomości o rozmiarze nie
przekraczającym 100 MB. Prezentację należy przesłać do 15 stycznia 2021r. na
adres e-mail: zawodowygps@wp.pl

4 Terminarz konkursu:
Termin rejestracji na platformie – od 2 listopada do 23  listopada 2020 r.
I etap test on-line (eliminacje szkolne) – 26 listopada 2020 r.
Ogłoszenie wyników I etapu – 3 grudnia 2020 r. – informacja na
stronie  www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl
Udostępnienie materiałów konkursowych na platformie konkursu – 3 listopada 2020r.
II etap –nadesłanie prezentacji do 15 stycznia 2021r.
Ogłoszenie wyników II etapu – 1 lutego 2021 r.  informacja na
stronie www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl

 

2019/2020

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej zaprasza  klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego do udziału w kolejnej, V już edycji konkursu Zawodowy GPS.

Udział w konkursie ma na celu zachęcenie uczniów do wyboru właściwej ścieżki kariery oraz poszerzenie zainteresowań zawodowych z danej branży. 
Konkurs będzie odbywać się dwuetapowo: 

Termin rejestracji na platformie – do 29  listopada 2019 r.

 • I etap test on-line (eliminacje szkolne) – 2 grudnia 2019 r.
 • Ogłoszenie wyników I etapu – 06 grudnia 2019 r. – informacja na stronie zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl
 • Udostępnienie materiałów konkursowych na platformie konkursu

– 09 grudzień 2019 r.

 • II etap – etap Główny w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego 81 34-600 Limanowa – 16.01.2020 r.

 

Tematyka zagadnień obowiązujących w Konkursie:

 1. Branża budowlana:
 • elementy budynków i budowli,
 • etapy powstawania budynków,
 • sucha zabudowa wnętrz,,
 • narzędzia i sprzęt budowlany
 1. Branża geodezyjna:
 • mapy i ich rodzaje,
 • pomiary liniowe,
 • pomiary kątowe,
 • przyrządy pomiarowe stosowane w geodezji
 1. Branża ekonomiczna:
 • podatki,
 • pieniądz,
 • dokumentacja pracownicza,
 • obowiązki pracodawcy wobec nowozatrudnionych
 1. Branża handlowa:
 • towar jako przedmiot handlu,
 • obsługa klienta,
 • marketing – narzędzia promocji,
 • organizacja i formy sprzedaży
 1. Branża gastronomiczna:
 • kuchnie świata,
 • witaminy w żywieniu człowieka,
 • diety alternatywne,
 • zasady zdrowego żywienia
 1. Branża hotelarska:
 • recepcja sercem hotelu,
 • najlepsze hotele w Małopolsce,
 • usługi dodatkowe w hotelach,
 • produkty regionalne województwa małopolskiego
 1. Branża zoologiczno – weterynaryjna:
 • zoologia,
 • pielęgnacja zwierząt,
 • rasy zwierząt,
 • anatomia zwierząt
 1.  Branża rachunkowa
 • podatki,
 • prawa i obowiązki pracownika,
 • urlopy pracownicze,
 • dokumenty obrotu gotówkowego i bezgotówkowego

Uczeń przygotowujący się do I etapu konkursu wykorzystuje własne materiały z wybranej dziedziny, natomiast przygotowując się do II etapu korzysta z treści źródłowych umieszczonych na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl 
Dla laureatów konkursu już po raz kolejny przygotowano atrakcyjne nagrody.

Szczegółowy regulamin oraz harmonogram znajduje się na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl

 

 

Skip to content