Zawodowy GPS

Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej zaprasza młodzież gimnazjalną klas trzecich oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego do udziału w kolejnej, IV już edycji konkursu „Zawodowy GPS”.

Udział w konkursie ma na celu zachęcenie uczniów do wyboru właściwej ścieżki kariery oraz poszerzenie zainteresowań zawodowych z danej branży.

Konkurs będzie odbywać się dwuetapowo:

 • I etap – 29.11.2018 r. (etap on-line)
 • II etap w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej – termin zostanie ogłoszony na platformie konkursu Zawodowy GPS

Rejestracja uczestników odbywa się w formie on-line w terminie do 26.11.2018 r. Po dokonaniu rejestracji na formularzu, uczeń biorący udział w konkursie wybiera jedną spośród branż wymienionych poniżej:

 1. Branża budowlana:
 • elementy budynków i budowli,
 • etapy powstawania budynków,
 • sucha zabudowa wnętrz,
 • narzędzia i sprzęt budowlany.
 1. Branża geodezyjna:
 • mapy i ich rodzaje,
 • pomiary liniowe,
 • pomiary kątowe,
 • przyrządy pomiarowe stosowane w geodezji.
 1. Branża ekonomiczna:
 • ABC gospodarki,
 • pieniądz,
 • przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza,
 • podatki i budżet państwa.
 1. Branża handlowa:
 • towar jako przedmiot handlu,
 • organizacja i formy sprzedaży,
 • marketing – narzędzia promocji,
 • obsługa klienta.
 1. Branża gastronomiczna:
 • kuchnie świata,
 • diety podstawowe- diety lecznicze,
 • diety alternatywne,
 • zasady zdrowego żywienia.
 1. Branża hotelarska:
 • recepcja sercem hotelu,
 • najlepsze hotele w Małopolsce,
 • usługi dodatkowe w hotelach,
 • produkty regionalne województwa małopolskiego.
 1. Branża zoologiczno – weterynaryjna:
 • zoologia,
 • pielęgnacja zwierząt,
 • rasy zwierząt,
 • anatomia zwierząt.

Uczeń przygotowujący się do I etapu konkursu wykorzystuje własne materiały z wybranej dziedziny, natomiast przygotowując się do II etapu korzysta z treści źródłowych umieszczonych na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl

Dla laureatów konkursu już po raz kolejny przygotowano atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin oraz harmonogram znajduje się na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl

W sprawach organizacyjnych zapytania należy kierować do nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej pani mgr Agaty Stochel (tel. 508-105-991; e-mail: stochel.agata@gmail.com).