Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Powiat Limanowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”

W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodne z wnioskiem:

1) Dla nauczycieli:

a) Kursy doskonalące dla nauczycieli

2) Dla uczniów:

a) Kursy

b) Wizyty zawodoznawcze

c) Zajęcia wyrównawcze

d) Płatne staże zawodowe

e) Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

f) Doradztwo edukacyjno-zadowodowe

Pliki do pobrania:

Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie-1

Formularz zgłoszenia – nauczyciele-1

Formularz_zgoszeniowy_dla_ucznia_za._2-1 kryteria dodatkowe_zał.1

NAZWA PROJEKTU

Oświadczenie_uczestnika_projektu_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Regulamin uczestnictwa – informacja o projekcie

Zakres_danych_osobowych_do_SL2014-2

Zgoda_na_utrwalenie_i_rozpowszechnienie_wizerunku

 

Skip to content