Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Powiat Limanowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”

W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodne z wnioskiem:

1) Dla nauczycieli:

a) Kursy doskonalące dla nauczycieli

2) Dla uczniów:

a) Kursy

b) Wizyty zawodoznawcze

c) Zajęcia wyrównawcze

d) Płatne staże zawodowe

e) Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

f) Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Dokumenty projektowe

 

 

Skip to content