Laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W  dniach 24-25 maja 2024 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbył się etap centralny  XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Turniej jest  jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych, organizowanym w naszym kraju;  patronat nad olimpiadą pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Naszą szkołę reprezentowała Angelika Kowalczyk z klasy  4 rW ( blok: weterynaria), Piotr Wilczyński z klasy 5W (blok: produkcja zwierzęca) oraz Sylwia Sadkiewicz z klasy 2 b1 (blok: agrobiznes). Angelika oraz Piotr uzyskali tytuły laureatów olimpiady, które dają im uprawnienia do przyjęcia na studia  na wybranych uczelniach, z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym uczniom  i dziękujemy za godne reprezentowanie Zespołu Szkół Nr 1 w  Limanowej. Dziękujemy również Radzie Rodziców za wsparcie finansowe udziału w olimpiadzie.

Skip to content