Erasmus Day – podsumowanie praktyk w Grecji

Erasmus Day – podsumowanie praktyk w Grecji

17 maja 2024 roku zorganizowano w naszej szkole Erasmus Day, czyli promocję programu Erasmus+ oraz podsumowanie tegorocznej edycji projektu. W tym dniu odbyło się spotkanie z udziałem pani Dyrektor Joanny Rudek, uczniów klas 4FH oraz 4G  – uczestników tegorocznych praktyk w Grecji, a także kandydatów do udziału w projekcie w następnym roku (klasa 3FT) oraz   nauczycieli – koordynatorów projektu.  W czasie spotkania dokonano ewaluacji tegorocznych praktyk zawodowych w greckim Tolo, które odbyły się od 3 do 30 kwietnia; podsumowano projekt, a także dzielono się doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdu.

Kolejnym punktem Erasmus Day był wyjazd do Krakowa na Uniwersytet Ekonomiczny na warsztaty pod tytułem Wolontariat – Siła Młodych w Budowaniu Europy. Wydarzenie zostało zorganizowane dla uczniów naszej szkoły, ale zgromadziło także młodzież z innych placówek edukacyjnych, chętną do zaangażowania się w działania społeczne i budowanie lepszego świata.

Celami warsztatów było:

  • poinformowanie uczniów o możliwościach oferowanych przez Unię Europejską dla absolwentów klas technikum hotelarskiego, handlowego i technikum żywienia i usług gastronomicznych z doświadczeniem udziału w programie Erasmus + VET,
  • przedstawienie przykładów dobrych praktyk w ramach europejskich programów skierowanych do młodzieży, w szczególności Europejskiego Korpusu Solidarności,
  • zachęcenie młodych ludzi do podejmowania aktywności społecznej i obywatelskiej,
  • zwiększenie wiedzy nt. możliwości wykorzystania własnego potencjału dla dobra innych.

W Krakowie uczniowie zostali także oprowadzeni po historycznej części Kazimierza – zarówno tej żydowskiej, jak i chrześcijańskiej, a także mieli okazję przypomnieć sobie smaki kuchni greckiej.

Erasmus Day oraz warsztaty Wolontariat – Siła Młodych w Budowaniu Europy były nie tylko okazją do podsumowań, ale także do zdobycia wiedzy na temat wolontariatu i jego roli w procesie integracji europejskiej oraz do praktycznego działania i tworzenia lokalnych inicjatyw społecznych. Zależy nam przede wszystkim na rozwoju osobistym i zawodowym naszych uczniów, chcemy uzbroić ich w takie narzędzia na przyszłość, żeby zarówno na rynku pracy, jak i w życiu społecznym byli liderami. Mamy nadzieję, że zaangażowanie uczestników przyczyni się także do budowy bardziej otwartej, tolerancyjnej i solidarnej Europy.

Skip to content