XXVIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu – sukces naszych uczniów

XXVIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu – sukces naszych uczniów

Z dumą i radością informujemy, że uczniowie Anna Ptaszek oraz Piotr Kalisz 
z kl. 5G uzyskali tytuły finalistów XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów
i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka
i sposobów ich prawidłowego zaspokajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Tematyką wiodąca tegorocznej edycji było: Mięso i przetwory mięsne – technologia
i zastosowanie w żywieniu. Etap centralny olimpiady zorganizowany był w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie w dniach 21-23 marca 2024 roku. Rozgrywki polegały na rozwiązaniu testu i zadań praktycznych.

Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi, opiekunowie mieli okazję wziąć udział w wykładach: Kasze – dobre kiedyś, dobre dziś prof. dr hab. Danuty Góreckiej oraz Piękno przyrody i obfitość stołu w życiu i prozie L.M. Montgomery dr Agnieszki Matuszewskiej z Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Atrakcjami były również: wycieczka objazdowa po mieście Szczecin – floating garden oraz pokaz kulinarny Pasty, kolory, kształty.

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Żywieniu są zwolnieni w części lub w całości
z egzaminów wstępnych do szkół wyższych na kierunek zgodny z profilem olimpiady. Serdecznie gratulujemy Ani i Piotrkowi ogromnego sukcesu, który jest nagrodą za ich wiedzę, umiejętności i trud włożony w przygotowanie się do olimpiady. Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

Skip to content