Wszystko zaczęło się 60 lat temu. Historia „Ekonoma” w pigułce

Wszystko zaczęło się 60 lat temu. Historia „Ekonoma” w pigułce

„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy.
A księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.”

Wisława Szymborska

 

Kalendarium szkoły jest jak magiczna podróż przez lata, która układa się w niezwykłą mozaikę doświadczeń, osiągnięć i wyjątkowych chwil.

Zapraszamy do tej podróży przez czas, by odkrywać, celebrować i doceniać każdy zapis, który wzbogaca naszą historię. To nie tylko zbiór dat, to opowieść o naszej wspólnej drodze, która wypełniona jest pasją, trudem, radością i ambicją. To historia naszej szkoły, która jest owocem wspólnego wysiłku, determinacji i miłości do edukacji.

1963

 • Utworzenie decyzją Ministerstwa Oświaty z dniem 1 września Technikum Ekonomicznego w Limanowej.
 • Powołanie pana Adama Biedronia na stanowisko dyrektora szkoły.
 • Przydzielenie przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej części budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Sowlinach na potrzeby szkolne nowo powstałego Technikum Ekonomicznego.

1964

 • Rozpoczęcie działalności przez Związek Harcerstwa Polskiego poprzez powołanie 38 drużyny harcerskiej im. „Klimka Bachledy”.

1965

 • Otwarcie nowego oddziału 3-letniej Zasadniczej Szkoły Handlowej.

1967

 • Otwarcie Technikum Ekonomicznego dla Pracujących oraz Liceum Ekonomicznego.

1968

 • Przeprowadzenie pierwszej matury w Technikum Ekonomicznym.
 • Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności sprzedawca.

1969

 • Utworzenie Liceum Ekonomicznego na podbudowie Szkoły Przysposobienia Rolniczego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla pracujących młodocianych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Podhale” o specjalności murarz – tynkarz.

1970

 • Rozpoczęcie budowy nowego obiektu szkolnego wraz z internatem przy ul. J. Piłsudskiego 81 (obecny budynek Zespołu Szkół Nr 1).

1972

 • Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego z 13 salami lekcyjnymi i internatem.
 • Wyposażenie szkoły w nowy sprzęt, pracownie przedmiotowe i pomoce naukowe.

1973

 • Szybki rozwój szkoły – dziesięciokrotny wzrost liczby uczniów i nauczycieli w stosunku do pierwotnego stanu.

1974

 • Rozbudowanie szkoły o tzw. „wschodnie skrzydło”.

1976

 • Mianowanie na funkcję dyrektora szkoły pana Władysława Prędkiego.
 • Zmiana dotychczasowej nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych.
 • Rozszerzenie oferty edukacyjnej o następujące typy szkół: Liceum Zawodowe o specjalności sprzedawca – magazynier, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: kucharz, kelner, piekarz itd., Pomaturalne Studium Wychowania Przedszkolnego.

1981

 • Zmiana na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, nowym dyrektorem został pan Zbigniew Stanik.

1983 – 1987

 • Otwarcie kolejnych typów szkół:  Studium dla Pracujących o kierunku operatywno-handlowym i społeczno-prawnym oraz Liceum Zawodowego – Gastronom.

1990

 • Powołanie na dyrektora szkoły pana Eugeniusza Bogacza.
 • Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 1.

1995-1999

 • Wyremontowanie sali gimnastycznej,
 • Zmiana elewacji szkoły,
 • Unowocześnienie kotłowni centralnego ogrzewania,
 • Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu.

2001-2002

 • Wybudowanie nowej sali gimnastycznej.
 • Wymienienie stolarki okiennej.
 • Ocieplenie budynku szkoły i internatu.
 • Doposażenie pracowni przedmiotów ogólnokształcących, budowlanych i gastronomicznych.
 • Otwarcie nowoczesnych pracowni komputerowych.
 • Utworzenie nowych typów szkół:  Liceum (ogólnokształcące, ekonomiczne, zawodowe – gastronom, handlowe, techniczne), Technikum Budowlane,

2003

 • Nadanie szkole imienia Józefa Piłsudskiego.
 • Ufundowanie sztandaru przez Radę Rodziców.
 • Uroczyste obchody 40-lecia istnienia Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej.

2004 – 2008

 • Uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkoła z klasą”.
 • Przystosowanie szkoły dla niepełnosprawnych.
 • Powstanie pracowni języków obcych.

2009

 • Rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej, połączonej ze szkołą i internatem Zespołu szkół Nr 1 w Limanowej.

2011

 • Włączenie uchwałą Rady Powiatu Limanowskiego IV Liceum ogólnokształcącego w Limanowej do Zespołu Szkół Nr 1 Limanowej.
 • Uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
 • Zakończenie budowy hali widowiskowo-sportowej.

2012

 • Odbiór i uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej.

2013 – 2016

 • Budowa nowych parkingów i dróg dojazdowych wokół szkoły i  Internatu.
 • Uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkoła Wychowująca”.

2017

 • Powołanie na dyrektora szkoły pani Joanny Rudek.

2018 – 2023

 • Modernizacja pracowni komputerowych.
 • Wymiana sprzętu multimedialnego (projektory, ekrany).
 • Zakup monitorów  interaktywnych do sal lekcyjnych.
 • Przeprowadzenie licznych remontów sal lekcyjnych oraz pozostałych  pomieszczeń szkolnych, modernizacja i doposażenie pracowni zawodowych.
 • Budowa pracowni robót murarsko-tynkarskich.
 • Kompleksowy remont sali gimnastycznej.
 • Generalny remont części mieszkalnej internatu.
 • Odnowienie elewacji budynku szkoły i hali sportowej.
 • Instalacja monitoringu obiektów szkolnych.
 • Wymiana instalacji elektrycznej w szkole.
 • Wymiana instalacji co.
 • Montaż paneli fotowoltaicznych.
 • Wymiana stolarki okiennej.
 • Modernizacja instalacji solarnej.
 • Budowa siłowni zewnętrznej.

W 1963 r. 3 września szkołę rozpoczęło 80 uczniów, opiekę wychowawczą pełniło 3 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli. Obecnie szkoła liczy 1752 uczniów, którzy uczą się w 56 oddziałach. Zatrudnionych jest 125 nauczycieli i 26 pracowników administracji i obsługi. Wspólnie przetrwaliśmy trudny okres pandemii  koronawirusa i zdalnego nauczania. Szkoła bardzo intensywnie się rozwija. Powstają nowe kierunki kształcenia. Wdrażane są innowacje pedagogiczne. Młodzież uczestniczy w różnych projektach, osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach.

Patrząc w przyszłość, widzimy nowe wyzwania edukacyjne, technologiczne zmiany i różnorodność potrzeb uczniów. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki i pracy, troska o zdrowie psychiczne i fizyczne naszych uczniów oraz rozwój i ciągłe dążenie do doskonalenia procesu nauczania, tak aby dobrze przygotować młodych ludzi do dorosłości.

Zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółową historią naszej szkoły:

 1. Jubileusz 40-lecia, Limanowa 2003, Dostępna w bibliotece szkolnej
 2. 50-lecie Zespołu Szkół Nr 1, [Limanowa] 2013, Dostępna w bibliotece szkolnej
 3. Historia [online], [dostęp 06 listopada 2023], Dostęp w internecie: https://www.zsnr1.limanowa.pl/szkola/historia/
 4. 55 urodziny Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej [online], [dostęp 06 listopada 2023],  Dostęp w internecie: https://powiat.limanowski.pl/blog/55-urodziny-zespolu-szkol-nr-1-im-j-pilsudskiego-w-limanowej/?print=print
Skip to content