Finaliści olimpiady: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Finaliści olimpiady: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

5 kwietnia 2023 r. w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie odbył się etap finałowy olimpiady: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Drużyna uczniów naszej szkoły, w skład której wchodzili: Diana Sroka i Anna Woźniak z klasy 4b oraz Wojciech Rusnak z klasy 4brp uzyskała podczas centralnego etapu turnieju, tytuł finalistów. Opiekunem zespołu ekonomistów była pani Katarzyna Kiełbasa, która  przygotowywała uczniów do olimpiady oraz współpracowała z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS Oddział w Nowym Sączu – panią Anną Mieczkowską.

W centralnym etapie zawodów zmierzyło się 20 najlepszych drużyn z całej Polski.  Udział uczniów w trójetapowej olimpiadzie wymagał od nich ogromnego zaangażowania oraz dużego wkładu pracy. W zmaganiach wojewódzkich uczniowie awansowali do finału, uzyskując w bardzo krótkim czasie  maksymalną liczbę punktów. Podobny przebieg miał etap szkolny, kiedy to został wyłoniony skład drużyny.

Olimpiada organizowana przez ZUS jest na liście konkursów przedmiotowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, dzięki czemu uczniowie otrzymują zwolnienie z egzaminu zawodowego w części pisemnej i dodatkowo – dzięki współpracy ZUS z uczelniami – indeksy na wybrane kierunki oraz preferencyjne warunki przyjęcia na studia. 

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom ogromnego sukcesu, który jest nagrodą za ich wiedzę, umiejętności i włożony wkład pracy.

Skip to content