Pamiętamy o Powstaniu Styczniowym

Pamiętamy o Powstaniu Styczniowym

W czwartek 19 stycznia 2023 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego młodzież szkoły wraz z nauczycielami oraz Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2402 Limanowa uczestniczyli w uroczystości patriotycznej upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

  Do udziału w obchodach zaproszony został dr Przemysław Stanko, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

  Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Joanna Rudek, witając zaproszonych gości: Członka Zarządu Powiatu Limanowskiego – pana Czesława Kawalca, Radnego Powiatu Limanowskiego – pana Stefana Hutka, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej- pana Jacentego Musiała i dr Przemysława Stanko.

   Po wysłuchaniu ,,Pieśni Konfederatów Barskich” wykład rozpoczął dr Przemysław Stanko,który przedstawił szczegółowo historię powstania,  koncentrując się zwłaszcza na udziale w tym patriotycznym zrywie mieszkańców ziemi limanowskiej,a także przedstawiając ich późniejsze losy, często związane z  represjami  po upadku powstania.

   Pani Dyrektor Joanna Rudek podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w tak istotnym  wydarzeniu, szczególnie prelegentowi i zaproszonym gościom. Podziękowania i gratulacje na ręce pani Dyrektor złożyli również pan Czesław Kawalec i pan Stefan Hutek.

   Na zakończenie uroczystości uczestnicy wysłuchali pieśni powstańczych.

Skip to content