Nasze uczennice finalistkami XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej

Nasze uczennice finalistkami XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej

12 stycznia 2023 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbył się II etap XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. W szkolnym etapie wydarzenia wzięło udział ponad 500 uczniów ze średnich szkół, zaś do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 88 uczestników. Tematem obecnej edycji konkursu są słowa: ,,Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”. Uczestnicy etapu diecezjalnego rozwiązywali test, do którego przygotowywali się przez lekturę m.in.: wybranych fragmentów Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego, a także encykliki Benedykta XVI: „Deus caritas est” oraz jego adhortacji: „Verbum Domini”. Uczniowie musieli także zapoznać się z historią pelplińskiej Biblii Gutenberga, ponieważ głównym organizatorem olimpiady, obok Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest diecezja pelplińska, która będzie gościła uczestników finału ogólnopolskiego.

Naszą szkołę reprezentowały: Gabriela Guzik i Justyna Kulig z klasy 2Pp.Uczennice zdobyły tytuły finalistek etapu diecezjalnego OTK. Dziewczęta do udziału w olimpiadzie przygotowała pani Maria Michura.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content