Nabór wniosków w Małopolskim Programie Stypendialnym

Nabór wniosków w Małopolskim Programie Stypendialnym

 W dniu 25 listopada rozpoczął nabór wniosków w Małopolskim Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – programie stypendialnym Województwa Małopolskiego finansowanym ze środków własnych dla najzdolniejszych małopolskich uczniów oraz studentów. Nabór potrwa do 24 grudnia.

 Celem Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego jest wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów.

 W ramach naboru na rok szkolny/akademicki 2022/2023 można ubiegać się o wsparcie stypendialne za szczególne osiągnięcia w zakresie:

  • aktywności społecznej,
  •  artystycznej,
  • sportowej,
  • w naukach humanistycznych,
  • w naukach ścisłych,
  • w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

  Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl [1], zakładka dla mieszkańca /edukacja / Małopolskie Programy Stypendialne, link:https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolskie-stypendium-im-sw-jana-pawla-ii-dla-mistrzow-edukacji/20222023

Skip to content