Stypendia Starosty Powiatu Limanowskiego

Stypendia Starosty Powiatu Limanowskiego

13 października 2022 r. 21 uczniów naszej szkoły otrzymało z rąk pana Mieczysława Urygi – Starosty Powiatu Limanowskiego stypendia za najlepsze wyniki w nauce.

O przyznaniu stypendium decydowała:

– średnia ocen uzyskana przez ucznia w poprzednim roku szkolnym,

– w przypadku takiej samej średniej decydowała ocena z zachowania,

– w przypadku takiej samej średniej ocen i ocen z zachowania decydował wynik egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

W roku szkolnym 2022/2023 stypendia otrzymali:

Diana Sroka – 4b, Anna Woźniak – 4b, Wojciech Rusnak – 4brp, Maksym Rudek – 4b, Julia Pająk -3bp, Wiktoria Palka – 3C2p, Dawid Pławecki – 2Mp, Małgorzata Ptaszek – 4b, Anna Ryś – 4T1,  Justyna Florek – 3Pp, Amelia Lis- 4Cp, Amelia Kaja – 4brp, Julia Tomczyk- 4brp, Magdalena Kołodziej – 4b, Michał Natanek – 4b, Emilia Ceglarek – 4brp, Kamila Kuzar- 4rH, Dagmara Waśko – 3Cp2, Mateusz Wielowski – 2bp, Dominika Starzyk – 4Mp, Artur Trzupek – 4b

Jesteśmy dumni z naszych stypendystów, gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.

Skip to content