Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

27-28 maja 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap finałowy XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada ta to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Swoim patronatem objęły ją: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Naszą szkołę reprezentowała Patrycja Wąsowicz z technikum weterynaryjnego klasy 3W/T3.

Dzięki udziałowi w tej olimpiadzie nasza uczennica uzyskała uprawnienia do przyjęcia na studia weterynaryjne na wybranych uczelniach z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Serdecznie gratulujemy Patrycji i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły. Dziękujemy również Radzie Rodziców za wsparcie finansowe wyjazdu do Warszawy.

Skip to content