Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Tradycyjne kolędowanie klas technikum budowlanego

Tradycyjne kolędowanie klas technikum budowlanego

W tym wyjątkowym okresie Bożego Narodzenia, w ostatnim dniu nauki stacjonarnej przed przerwą świąteczną, po korytarzach obu naszych budynków niósł się piękny śpiew kolędników okraszony muzyką góralską. Postaciom Maryi z Dzieciątkiem oraz Świętego Józefa towarzyszył barwny korowód: muzykanci, turoń, żyd, przekupka, diabeł i aniołowie, którzy zgodnie ze staropolską tradycją odwiedzania domów z życzeniami pomyślności w nowym roku teraz odwiedzili dyrekcję, nauczycieli, pracowników administracji i uczniów w klasach życząc:

Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok – żeby się wam rodziła pszenicka i groch. Żeby się rodziło w komorze i w oborze, żeby stał snopek przy snopku, kopa, przy kopie, a gospodarz między kopami jako miesiąc między gwiazdami. Byście mieli w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje!

Były też życzenia dostosowane do współczesnych czasów i realiów:

Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym.

Cieszymy się, iż nasza utalentowana muzycznie młodzież od wielu lat kultywuje tę piękną tradycję kolędowania.

Skip to content