Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Wizyta zawodoznawcza technikum weterynaryjnego

Wizyta zawodoznawcza technikum weterynaryjnego

1 października uczniowie trzeciej klasy technikum weterynaryjnego brali udział w  wizycie zawodoznawczej do gospodarstw rolnych na terenie powiatu limanowskiego. Odwiedzili malowniczo położoną stadninę koni,, KoniGórka’’ w Łukowicy, gdzie zapoznali się z rasami koni, oraz ich utrzymaniem. Właścicielka stadniny przeprowadziła bardzo ciekawy wykład dotyczący rozrodu, żywienia, chorób, zabiegów pielęgnacyjnych i imprintingu u koni. Uczniowie mogli  wykorzystać w praktyce przedstawione informacje. Kolejnymi etapami wyjazdu były wizyty w gospodarstwach utrzymujących bydło, konie oraz owce w Słopnicach. Dzięki uprzejmości gospodarzy, uczniowie uzyskali wiele ciekawych porad i spostrzeżeń od opiekunów zwierząt oraz mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda zarządzanie stadem w produkcji rolniczej. Po interesujących dyskusjach i obserwacjach młodzież powróciła z wycieczki pełna pozytywnych wrażeń.  Gospodarzom dziękujemy za serdeczne przyjęcie i poświęcony czas!

Skip to content