Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Stypendia Starosty Powiatu Limanowskiego

Stypendia Starosty Powiatu Limanowskiego

13 października 2021 r. 21 uczniów naszej szkoły otrzymało z rąk pana Mieczysława Urygi – Starosty Powiatu Limanowskiego stypendia za najlepsze wyniki w nauce.

O przyznaniu stypendium decydowała:

– średnia ocen uzyskana przez ucznia w poprzednim roku szkolnym,

– w przypadku takiej samej średniej decydowała ocena z zachowania,

– w przypadku takiej samej średniej ocen i ocen z zachowania decydował wynik egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

W roku szkolnym 2021/2022 stypendia otrzymali:

Sroka Diana – 3 b, Woźniak Anna – 3 b, Kurzeja Mikołaj – 3 P, Banach Julita – 4 T2, Rudek Karol – 2 FHP, Ryś Anna – 3 T1, Trzupek Artur – 3 b, Rusnak Wojciech – 3 brp, Augustyn Gabriela – 3 T1, Salabura Angelika – 3 T2, Żelasko Natalia – 3 T1, Dąbrowski Kacper – 3 T1p, Strug Krzysztof – 4 T2, Szewczyk Lucjan – 4 T2, Ptaszek Małgorzata –  3 b, Rudek Maksym – 3 b, Lis Amelia – 3 Cp, Sądel Jolanta – 3 P, Natanek Michał – 3b, Aleksandrowicz Marek –  4 b2H, Ścianek Marta – 4 b1

Jesteśmy dumni z naszych stypendystów, gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.

 

Skip to content