Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Otrzęsiny

Otrzęsiny

5.10.2021 r. w internackiej świetlicy odbyły się „Otrzęsiny” klas pierwszych i drugich. Młodzieżowa Rada Internatu przygotowała z tej okazji konkurs wiedzy, obejmujący swoim zakresem zarówno zagadnienia dotyczące internatu, jak i również pytania historyczne oraz geograficzne.

 

Skip to content