Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

          

           14 października – Dzień Edukacji Narodowej – to święto wszystkich, którzy są odpowiedzialni za kształcenie i wychowywanie  dzieci i młodzieży.

Warto przypomnieć, że Komisja Edukacji Narodowej została powołana
14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Poniatowskiego. Jej członkami zostali uczeni i artyści skupieni wokół Hugona Kołłątaja.  Najważniejsze dokonania Komisji to wprowadzenie do szkół nauczania w języku polskim, reorganizacja systemu szkolnictwa w Polsce, opracowanie nowych programów nauczania oraz utworzenie seminariów nauczycielskich kształcących nauczycieli. W Karcie Nauczyciela w 1982 r. zapisano, że
14 października każdego roku, w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej, uznany za święto wszystkich pracowników oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  bardzo dziękuję wszystkim obecnym i byłym nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za Państwa pracę, zaangażowanie, za kształtowanie młodych charakterów. To dzięki Wam młodzież uczy się  rozumieć otaczający świat i znajduje w nim swoje miejsce.  Wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Uczniom życzę dobrych relacji ze swoimi nauczycielami, zdrowia, dużo ambicji
i mądrych wyborów życiowych.

                                             Joanna Rudek 
                                    Dyrektor Szkoły

Limanowa, 14 października 2021 r.

Skip to content