Beatyfikacja patrona naszej szkoły – kardynała Stefana Wyszyńskiego #Szkoła Pamięta

Beatyfikacja patrona naszej szkoły – kardynała Stefana Wyszyńskiego #Szkoła Pamięta

Startujemy w nowy 2021/2022 rok szkolny z Patronem, który już oficjalnie może być nazywany szczęśliwym w Niebie – czyli błogosławionym. 12 września w Warszawie będzie miała miejsce beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Można o Nim powiedzieć: tytan duchowy i intelektualny, o silnej osobowości i niełatwym temperamencie, a zarazem pozostający w głębokiej relacji z Bogiem. Bardzo osobiste jest wyznanie, które pozostawił: „Gdy zamknę oczy, gdy wsłucham się w poruszenie duszy, czuję Ciebie Boże (…). Wystarczy się zwrócić choć na chwilę ku Tobie, by odnaleźć Ciebie w sobie”. Człowiek ten, wśród mnóstwa duchowych, duszpasterskich i naukowych zapisków (nie tylko „Więziennych”) zostawił niezwykle ciekawe refleksje o pracy – niech będą inspiracją na kolejny etap nauki dla nas wszystkich:

„W każdej pracy musi być miejsce na ludzką myśl. (…) W dobrze zorganizowanej pracy musi być zawsze miejsce na jej pełne zrozumienie. Rozum ludzki, wola człowieka, powinny coś z pracy wynosić(…). W każdej niemal pracy usiłujemy odszukać jej ideę przewodnią, myśl w niej zawartą. Albo też zaszczepiamy w niej nową myśl, własną, którą rzucamy w dzieło jak rolnik rzuca ziarno w glebę; myśl, która stanie się ciałem może dopiero w przyszłości i owoc wyda nowym pokoleniom. Praca łączy człowieka z człowiekiem – nie ulega to żadnej wątpliwości. To w niej też człowiek ma szansę na nieustanny rozwój swych zdolności i przymiotów, widzi rozwój swej osobowości, podnoszące się sprawności fizyczne i  duchowe, o których coraz lepiej świadczą wciąż doskonalsze dzieła.”

Korzystajmy w modlitwie ze wstawiennictwa Patrona naszej szkoły. Warto!

Skip to content