Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Poznaj swoje prawa w pracy – rozstrzygnięcie konkursu

Poznaj swoje prawa w pracy – rozstrzygnięcie konkursu

8 czerwca Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie wręczyła nagrody sześciorgu laureatom etapu centralnego konkursu Poznaj swoje prawa w pracy. III miejsce w konkursie zajęła Edyta Zelek z Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej pod opieką pani Karoliny Ruchały.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa pracy i szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy. Co roku konkurs organizowany jest na trzech etapach: na poziomie szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 4200 uczniów z całej Polski.

Ze względów bezpieczeństwa finał konkursu zorganizowano w formie hybrydowej, w siedzibach okręgowych inspektoratów pracy. Czuwająca nad przebiegiem konkursu centralna komisja wyłoniła zwycięzców VIII edycji konkursu.

Serdecznie gratulujemy naszej absolwentce Edycie Zelek, która jako reprezentanka Małopolski zajęła III miejsce. Życzymy dalszych sukcesów

.

Skip to content