Nowe pracownie w naszej szkole

Nowe pracownie w naszej szkole

Po trudnym dla wszystkich okresie nauczania zdalnego, uczniowie już w maju z pewnością chętnie powrócą do naszej odnowionej szkoły, aby ponownie spotkać się „w realu” ze swoimi nauczycielami, kolegami, koleżankami i wspólnie znów się uczyć.

Proces dydaktyczny może okazać się łatwiejszy, bardziej atrakcyjny i satysfakcjonujący zarówno dla ucznia, jak i jego nauczyciela, jeżeli stworzono ku temu sprzyjające warunki edukacyjne.

W ostatnim okresie zarówno w budynku A – ul. Piłsudskiego 81 i budynku B – ul. Witosa 5 zaszło wiele pozytywnych zmian.

 W budynku A w ramach projektu: „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”  została przebudowana oraz wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne  pracownia budowlana. Powstał piękny, obszerny obiekt wraz z zapleczem sanitarnym. Pomieszczenia zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia, które umożliwią  uczniom praktyczne przygotowanie się do zawodu. Pracownia  kosztorysowania i rysunku technicznego wzbogaci się o 20 zestawów komputerowych, tablicę multimedialne, wizualizer, urządzenia wielofunkcyjne i ploter. Zakupiony sprzęt będzie służyć nie tylko młodzieży uczącej  się w zawodzie technik budownictwa, ale również pozostałym uczniom. Planowane jest dalsze doposażenie tych pracowni.

W ostatnich latach dzięki wykorzystaniu środków unijnych oraz organu prowadzącego zmodernizowano i wyposażono wiele pracowni zawodowych: gastronomiczną, hotelarską, handlową, ekonomiczną, rachunkową,  geodezyjną i weterynaryjną. W 2020 roku uruchomiono drugą, nowoczesną pracownię gastronomiczną, a w niej profesjonalny sprzęt i akcesoria gastronomiczne umożliwiające rozwijanie umiejętności w naturalnych warunkach zawodowych.

W budynku B powstała pracownia biologiczna wyposażona w nowy sprzęt i meble. Uczniowie będą mieli możliwość pracy w grupach przy wykonywaniu ćwiczeń i obserwacji z zastosowaniem mikroskopów stereoskopowych oraz binokularowych. Odświeżono, pomalowano korytarze oraz sale dydaktyczne. Zaadoptowano również nowe pomieszczenia, w których dotychczas mieściła się filia Biblioteki Pedagogicznej w Nowych Sączu. Dzięki temu powstały 4 duże sale lekcyjne i 6 mniejszych pomieszczeń dydaktycznych.

W bieżącym roku trwa generalny remont naszego Internatu, który już od września będzie dostępny dla młodzieży.

Nasza szkoła od wielu  lat wychodzi naprzeciw aktualnym trendom i wymaganiom uczniów oraz rodziców. Wciąż  udoskonalamy wyposażenie pracowni, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, tak aby nauka w nich sprzyjała także zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej.

Skip to content