Bo rodzina jest najważniejsza

Bo rodzina jest najważniejsza

Po raz kolejny Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, na kierunku Nauki o Rodzinie, zorganizował Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Rodzinie. Głównym celem cyklicznego projektu jest promowanie wartości maltańskich i rodzinnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

W Małopolsce eliminacje okręgowe zostały przeprowadzone 3 marca w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Prace oceniała komisja, w skład której weszły nauczycielki wychowania do życia w rodzinie: Antonina Świeży – doradca metodyczny MCDN, Joanna Wołoszyn – doradca metodyczny MCDN i Maria Fortuna – Sudor. Po pierwszym etapie olimpiady 14 najlepszych, dwuosobowych zespołów przygotowało prezentację lub krótki film na zaproponowane przez organizatorów tematy. Komisja zapoznała się z przesłanymi pracami i przyznała punkty, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w regulaminie.

Drugą cześć eliminacji okręgowych przeprowadzono zdalnie. Komisja wysłała do uczestników pytania konkursowe, związane z przygotowanymi prezentacjami. Na udzielenie odpowiedzi zespoły miały 30 minut. Po ocenie odpowiedzi i podsumowaniu zdobytych punktów okazało się, że I miejsce zdobył zespół z Limanowej – Julia Nalepa i Oliwia Pietrzak.

Uczennice klasy IV technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej przygotowały prezentację pt. Dwie kultury, jedna rodzina – szanse i wyzwania. W swej pracy pokazały, jakie problemy pojawiają się w rodzinach wielokulturowych, ale też wskazały na szanse wynikające z przynależności do takich rodzin. Zapytane przez komisję, dlaczego wybrały ten temat, autorki wyjaśniły: – Chciałyśmy przekazać pozytywne cechy takich rodzin oraz ukazać,  że posiadają najważniejsze cechy rodziny: miłość, bliskość, oddanie się drugiej osobie.

Opiekunka uczennic, pani Monika Sukiennik, w rozmowie z tygodnikiem Niedziela nie kryła radości z sukcesu. Poinformowała, że Julia i Oliwia bardzo się ucieszyły z wygranej, były szczęśliwe. Zauważyła, że I miejsce uczennic jest dla szkoły miłą niespodzianką.

Wyjaśniła: – Wiemy, że w tej olimpiadzie bierze udział bardzo zdolna, ambitna młodzież, toteż wygrana naszych uczennic cieszy szkołę tym bardziej. Nauczycielka przyznała, że ich szkoła stara się co roku uczestniczyć w tej olimpiadzie i z reguły zainteresowanie uczniów jest duże. Podkreśliła też postawę zwycięskiego zespołu: – Dziewczyny brały udział w tej olimpiadzie także w roku poprzednim i pomimo iż wtedy nie odniosły sukcesu, zdecydowały się uczestniczyć ponownie. A przecież jako maturzystki mają dużo pracy. W tym czasie, gdy tworzyły prezentację, przygotowywały się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Przewodnicząca małopolskiej komisji, Antonina Świeży, stwierdza: – To było niezwykłe oraz inspirujące wyzwanie m.in. ze względu na korespondencyjny sposób przeprowadzenia konkursu. Wyjaśnia, że trzeba było w określonym czasie wysyłać pocztą mailową pytania konkursowe, a następnie ocenić sprawiedliwie napływające odpowiedzi. – To nie lada logistyczne wyzwanie – zauważa i podkreśla – Merytoryczny poziom prac konkursowych z roku na rok jest coraz wyższy i zgodny z tegorocznym hasłem: Rodzina jest najważniejsza. Postaw na rodzinę.

Skip to content