Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

 

 

 

”Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień”

 Marszałek Józef Piłsudski

 

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości – świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli.

 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenia kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów, niepodległości. Niepodległość, wywalczyli sobie sami Polacy wykorzystując zaistniałe sprzyjające okoliczności historyczne. Pamiętajmy o tych, którzy przez cały wiek XIX zachowali wiarę w odrodzenie naszego państwa, za tę wielką sprawę walczyli i ginęli…

„Chociaż żołnierz,
Obszarpany, obszarpany,
Przecież idzie,
Między pany’’…

Być Polakiem –bez Polski – znaczyło walczyć o ojczyznę i oddawać za nią życie..

Nasz kraj znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, religię i obyczaje. Nastał czas oczekiwania na ten moment, kiedy możliwe będą starania o przywrócenie państwowości naszej ojczyźnie.

Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. Na różne sposoby polskie elity starały się zaszczepić wśród chłopów i robotników polską świadomość narodową, rozwijając różnorodne formy samokształcenia i starając się bronić języka polskiego oraz narodowej tożsamości.

Dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

 Dzień 11 listopada w pamięci Polaków łączy się nierozerwalnie z marszałkiem Józefem Piłsudskim, który zawsze dążył do niepodległości!

  Józef Piłsudski jest dla wielu Polaków przede wszystkim symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości. Był jedną z największych postaci w tysiącletnich dziejach Polski. Jego zasługi dla odzyskania niepodległości są niepodważalne – to organizator polskiego czynu zbrojnego – legendarny komendant I Brygady Legionów, którą poprowadził ku Niepodległej, zwycięski wódz w wojnie 1920 r., główny architekt odbudowy państwa polskiego i jego siły zbrojnej, wielkiej klasy polityk i mąż stanu.

Czyny i myśli Pierwszego Marszałka Polski wciąż dla wielu Jego potomnych stanowią wartość żywą, źródło siły, mądrości, patriotycznych postaw, wierności temu, co Polskę stanowi.

Skip to content