Stypendia Starosty Powiatu Limanowskiego

Stypendia Starosty Powiatu Limanowskiego

22 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia Starosty Powiatu Limanowskiego za najlepsze wyniki w nauce.

O przyznaniu stypendium decydowała:

– średnia ocen uzyskana przez ucznia w poprzednim roku szkolnym,

– w przypadku takiej samej średniej decydowała  ocena z zachowania,

– w przypadku takiej samej średniej ocen i ocen z zachowania decydował wynik egzaminu ósmoklasisty.

W roku szkolnym 2020/2021 stypendia otrzymali:

Pałka Dominik – 3 M, Sułkowski Karol – 4 T1, Chlipała Piotr  – 4 T2, Waligóra Katarzyna – 4 b, Wojcieszak Dorota – 4 b, Zelek Edyta – 4 b, Rudek Maksym – 2 b, Sroka Diana – 2 b, Żelasko Natalia – 2 T1, Jasica Zuzanna – 3 P,  Król Dorota – 4 b, Piętoń Daria – 4 b, Papież Wiktoria – 2 T2, Twaróg Anna 2 T1,

Curzydło Joanna – 4 b, Dudek Marta – 4 T2, Dutka Natalia – 3 P, Potoniec Jakub – 4 T1, Ryś Anna – 2 T 1, Śmieszek Agnieszka – 3 d, Zawada Anna – 3 d, Woźniak Anna – 2 b  

Jesteśmy dumni z naszych stypendystów, gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.

Skip to content