Nauka zdalna – najważniejsze informacje

Nauka zdalna – najważniejsze informacje

Szanowni Uczniowie, Rodzice.

Od poniedziałku 19 października Nasza szkoła realizuje zajęcia lekcyjne w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje przesyłane są poprzez dziennik elektroniczny.

 

Zajęcia praktyczne – BSIS

W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

 

 

Skip to content