Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa

Piłsudskiego w Limanowej z II okresu w roku szkolnym 2019/2020.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego w  II okresie roku szkolnego 2019/2020, przebiegała do marca zgodnie z opracowanym Planem Pracy. Mocną stroną tej pracy było zrealizowanie wszystkich założonych celów i zadań na rok szkolny 2019/2020.

Samorząd Uczniowski przyczynił się do aktywizowania całej społeczności uczniowskiej, w przeprowadzaniu różnych akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. Integrował młodzież z budynku A i B poprzez wspólną zabawę. Ważną kwestią była również kreatywność młodzieży pracującej w Samorządzie Uczniowskim,  a także współpraca z instytucjami pozarządowymi, np. WOŚP.

 

W drugim okresie udało się zorganizować następujące zadania:

  1. Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  2. Dzień Kobiet w naszej szkole.
  3. Dzień Mężczyzny.
  4. Walentynki – zabawa walentynkowa , poczta walentynkowa.
  5. Akcja zbiórki nakrętek.
  6. Stoisko z pączkami w budynku A i B z okazji Tłustego Czwartku.
  7. Warsztaty – ,,Pierwsza Pomoc” dla wszystkich pierwszych klas.

 

Włączając się w realizację projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” Samorząd Uczniowski

zorganizował i przeprowadził wśród uczniów dwie akcje:

  • Warsztaty „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla klas pierwszych
  • Warsztaty „Dogoterapia” dla wszystkich klas naszej szkoły

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy mogli nabyć wiedzę przydatną w ich dalszym życiu.

Niestety z powodu zawieszenia tradycyjnych zajęć w szkole i przejście na zdalne nauczanie nie mogliśmy zrealizować wszystkich zaplanowanych akcji.

Skip to content