Limanowska Akademia Młodego Technika

Limanowska Akademia Młodego Technika

 

2019/2020

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży stojącej przed wyborem nowej szkoły, zaprasza uczniów klas VIII szkoły podstawowej zainteresowanych kształceniem zawodowym w technikum lub branżowej szkole I stopnia do udziału w warsztatach pt.: „Limanowska Akademia Młodego Technika”. 

Warsztaty odbędą się 19.12.2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego, ul. Piłsudskiego 81 w Limanowej o godz. 12.00. Udział w warsztatach pomoże uczniom w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia oraz poszerzy ich zainteresowania zawodowe z danej branży.

Dokonując zgłoszenia uczestników należy wziąć pod uwagę następującą procedurę rekrutacyjną:

– szkoła może wytypować po jednej osobie z klasy do każdej branży

(1 osoba x 8 branż = maksymalnie 8 osób z klasy), – wychowawca/opiekun wysyła kartę zgłoszenia, – koordynator projektu( Grzegorz Wrona – ZS Nr 1) potwierdza listę zakwalifikowanych osób.

Warunki uczestnictwa

– zakwalifikowany uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku,

– uczestnik warsztatów dostarcza zgodę na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej w dniu warsztatów (wzór do pobrania na stronie www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl w zakładce Limanowska Akademia Młodego Technika).

 Program    warsztatów 19.12.2019

12:00 – 12:10 – Przywitanie uczestników

12:10 – 14.10 – Udział w warsztatach w danej branży

14.10 – Spotkanie integracyjne uczniów i nauczycieli

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

Zgłoszenia uczniów należy dokonywać drogą elektroniczną na adres e-mail: lamt.zsnr1@gmail.com przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową do dnia 09.12.2019r. (karta w załączniku).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl w zakładce Limanowska Akademia Młodego Technika oraz u nauczyciela ZS Nr 1 w Limanowej Pana mgr inż. Grzegorza Wrony – tel. 604 689 806 lub mailowo – adres j.w.

Uprzejmie prosimy o zainteresowanie młodzieży kończącej naukę w Waszej Szkole powyższymi warsztatami.

LAMT karta zgłoszenia

LAMT klauzula RODO

LAMT zaproszenie

LAMT zgoda na przetwarzanie wizerunku

 


 

Skip to content