IV Olimpiada Statystyczna – wyniki etapu szkolnego

IV Olimpiada Statystyczna – wyniki etapu szkolnego

4 listopada w naszej szkole odbył się etap szkolny IV Olimpiady Statystycznej.

Organizatorem Olimpiady Statystycznej jest Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Program Olimpiady obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów. W szkolnym etapie Olimpiady wzięło udział 17 uczniów klas II w zawodzie technik ekonomista.

Komitet Główny Olimpiady Statystycznej 18 listopada opublikował pełną listę uczestników zawodów okręgowych. Naszą szkołę w zawodach okręgowych będą reprezentowali zwycięzcy etapu szkolnego w następującym składzie: Marek Aleksandrowicz – II b2H, Patrycja Pączek – II b2H, Katarzyna Serafin – II b2H.

Zwycięzcom gratulujemy.

Życzymy powodzenia w zawodach okręgowych, które odbędą się 4 grudnia w Krakowie.

Skip to content