Wyniki V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

Wyniki V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

21 października 2019 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.

W szkolnym etapie wzięło udział 22 uczniów w zawodach: technik handlowiec oraz technik ekonomista. Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych. W bieżącym roku szkolnym  temat wiodący brzmi: „Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”.  

Prezentujemy wyniki konkursu – etap szkolny:

I miejsce – Damian Młynarczyk –   4b2

II miejsce – ex aequo  Natalia Matras  i Oliwia Papież – 4b2 

Zwycięzcom gratulujemy !

Życzymy powodzenia w zawodach okręgowych , które odbędą się 14 listopada w Krakowie.

Skip to content