Profesor Oświaty w Zespole Szkół Nr 1

Profesor Oświaty w Zespole Szkół Nr 1

W piątek, 11 października 2019 r.  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Tego dnia  zasłużeni nauczyciele oraz pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także tytuły honorowego Profesora Oświaty. Podczas uroczystej gali 25 nauczycieli i pracowników oświaty z całej Polski – w tym nasz Pan Profesor Leszek Mordarski – otrzymało tytuły honorowego Profesora Oświaty. Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą i  doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Ten honorowy tytuł  Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Pan Profesor Leszek Mordarski to nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej z 40-letnim stażem pracy. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymał  szereg orderów i odznaczeń państwowych, między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi oraz nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły. W sierpniu br. pan Leszek Mordarski otrzymał także  Medal „Polonia Minor” przyznany przez Urząd Województwa Małopolskiego za 30-lecie pracy zawodowej – głównie z zespołem Consonans i zasługi dla rozwoju kultury w mieście, powiecie i województwie. Odznaczenie odebrał z rąk radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego – pani Urszuli Nowogórskiej oraz pana Grzegorza Biedronia.

Jako nauczyciel zajęć edukacyjnych wiedzy o kulturze oraz kierownik i opiekun szkolnego zespołu instrumentalno – wokalnego Consonans , pan Mordarski każdego dnia  dzieli się swoją wiedzą, odkrywa nowe talenty i pomaga uczniom  zdobywać wysokie miejsca w ogólnopolskich, międzywojewódzkich, wojewódzkich i powiatowych konkursach, czy festiwalach. Dodatkowo pod jego czujnym okiem powstają nowe, autorskie aranżacje muzyczne znanych piosenek oraz tekstów poetyckich. Pan profesor jest także twórcą muzyki do nowego Hymnu Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, przygotowuje oprawę muzyczną do wszystkich akademii i uroczystości szkolnych oraz ważniejszych uroczystości powiatowych np. Lato muzyczne, Lato w parku, otwarcie sezonu turystycznego w Powiecie Limanowskim.

Pan Leszek Mordarski jest również autorem programu nauczania do zajęć edukacyjnych Wiedza o kulturze, współautorem książki Muzyka Ziemi Limanowskiej oraz opracowania Lachy Limanowskie – ich muzyka, instrumenty i obyczaje, a także artykułów w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych.

 

Skip to content