Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół Nr 1

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół Nr 1

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami.

Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

                                         /Janusz Korczak/

14 października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Korzenie tego święta sięgają czasów stanisławowskich, kiedy to właśnie 14 X 1773 r. powołano do życia Komisję Edukacji Narodowej – pierwsze w Europie ministerstwo edukacji państwowej, któremu powierzono organizację nowego szkolnictwa. Całkowicie  zmieniono metody nauczania, położno nacisk na nauki przyrodnicze i matematyczne, język polski i języki obce. Reforma objęła szkolnictwo na wszystkich poziomach – od szkół parafialnych, aż po uniwersytety. Ważnym osiągnięciem było utworzenie seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach, które kształciły wykwalifikowaną kadrę pedagogów, mającą wychowywać kolejne pokolenia młodzieży. 

W Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej obchody tego ważnego święta rozpoczęły się już w piątek, 11 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tego dnia bowiem zasłużeni nauczyciele oraz pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także tytuły honorowego Profesora Oświaty. Podczas uroczytej gali 25 nauczycieli i pracowników oświaty  z całej Polski – w tym nasz Pan Profesor Leszek Mordarski – otrzymało tytuły honorowego Profesora Oświaty. Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą i  doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Ten honorowy tytuł  Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

14 października 2019 r. w czasie konferencji Rady Pedagogicznej – Dyrekcja, koledzy nauczyciele, Rada Rodziców,  wyrażając swoje uznanie i dumę z przyznania tytułu honorowego Profesora Oświaty naszemu koledze, wręczyli pamiątkowy grawerton z gratulacjami. Na spotkanie przybyli także Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu – Artur Krzak.  Pani Dyrektor Joanna Rudek, składając życzenia zebranym pedagogom, zwróciła uwagę, że najlepszym nauczycielem jest ten, który inspiruje młodzież.  Skoro więc zarażanie pasją, odkrywanie talentów nadaje sens zawodowi nauczyciela, wszystkim pracownikom oświaty życzymy takiej satysfakcji, jak stała się udziałem pana Leszka Mordarskiego.

Skip to content