Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020

Dnia 2 września w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej, połączone z powitaniem nowego roku szkolnego. Tradycyjnie już, społeczność Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, obchody tych dwu świąt rozpoczęła od wzięcia udziału w okolicznościowej Mszy Świętej, sprawowanej w kościele parafialnym w Sowlinach.

Bezpośrednio przed liturgią Mszy Świętej, zgromadzeni goście i młodzież wysłuchali wzruszającego montażu słowno – muzycznego, poświęconego upamiętnieniu II wojny światowej. Apel przygotowany został przez uczniów klas III C i III M, pod kierunkiem mgr Alicji Cichorz oraz mgr Jadwigi Sojki. Oprawę muzyczną, zarówno akademii, jak i całej liturgii Mszy Świętej, zapewnił zespół muzyczny: GanaMa.

Uroczystość kontynuowano przed budynkiem szkoły przy ulicy Witosa, gdzie spotkanie poprowadziła zastępca dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, pani mgr Małgorzata Golonka. Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości, reprezentujących urzędy i instytucje z terenu Limanowszczyzny. Głos zabrali: pan Wiesław Janczyk – Poseł na sejm RP, pani Urszula Nowogórska i pan Grzegorz Biedroń – radni Sejmiku Małopolskiego, pan Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, pan Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa i pan Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa.

Ważną częścią uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą wymarsz Żołnierzy Batalionu Obrony do obrony południowych granic Polski, przez delegacje zaproszonych gości: przedstawicieli Policji, Powiatowej, Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych.

W końcowej części apelu wysokim odznaczeniem z ramienia Marszałka Województwa Małopolskiego: Witolda Kozłowskiego, medalem Polonia Minor został uhonorowany profesor Zespołu Szkół Nr 1, pan Leszek Mordarski. Nagroda przyznana została za profesjonalną, wieloletnią pracę na rzecz wzbogacania życia kulturalnego Małopolski i jej mieszkańców oraz z okazji 30-letniej pracy profesora z zespołem muzycznym naszej szkoły Consonans.

Równolegle do uroczystości odbywających się w budynku B, także w budynku A miał miejsce apel, w czasie którego, po odśpiewaniu hymnu Polski, po raz pierwszy oficjalnie odtworzono hymn Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, który od tego momentu stał się częścią ceremoniału naszej szkoły i będzie odśpiewywany w czasie kolejnych uroczystości odbywających się w naszej placówce.

Do zgromadzonych na akademii uczniów techników przemówiła pani Dyrektor mgr Joanna Rudek. Witając w murach szkoły pierwszoklasistów zaprosiła ich do tego, aby czuli się w szkole jak w domu. Apelując do wszystkich uczniów o solidne wypełnianie obowiązków szkolnych, jednocześnie wskazała na konieczność traktowania szkoły jako miejsca dającego szansę na rozwój, na kształtowanie swojej osobowości oraz budowanie przyszłości. Wskazała także, iż zaangażowaniem w wypełnianie codziennych obowiązków najlepiej można dać świadectwo swojego patriotyzmu.

Po pani Dyrektor głos zabrali kolejno: pan Piotr Zoń – Przewodniczący Rady Rodziców oraz Olgierd Halota, wybrany ponownie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Życzyli oni młodzieży – przyszłości i nadziei naszego narodu – wielu sukcesów w nauce. A przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych sobie celów, gdyż „to, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

 

 

Skip to content