Sukces Łucji Wardęgi na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Sukces Łucji Wardęgi na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Tegoroczna maturzystka, uczennica klasy 4G1 – Łucja Wardęga zdobywczynią III miejsca i tytułu LAUREATA w  XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych      w bloku gastronomia.

W miniony piątek 7.06.2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego             w Hańczowej odbył się etap centralny XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników. Rywalizacja odbywała się w 11 blokach tematycznych, z których najliczniejszym był blok gastronomia.

Do Hańczowej w Małopolsce przyjechali uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w odbywających się w kwietniu eliminacjach okręgowych, w poszczególnych blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, technologia żywności, gastronomia, weterynaria, agrobiznes oraz leśnictwo.

Uczestnicy najpierw rozwiązywali test, a później przystąpili do części praktycznej (z obydwu części można uzyskać maksymalnie 120 punktów).

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Organizatorem zmagań był Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Do Olimpiady Łucję przygotowywali nauczyciele przedmiotów gastronomicznych, a opiekunem na etapie okręgowym i centralnym była mgr inż. Zofia Pławecka

Wyrazy podziękowania składamy Radzie Rodziców przy Zespole Szkól Nr 1 za sfinansowanie udziału naszej laureatki w obydwu etapach olimpiady.

bmd

 

Skip to content